ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Учебна дейност

    Клиниката е център за обучение на специализанти по гастроентерология,  вътрешни болести и студенти по медицина. Тя е база за следдипломна специализация по гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, както и по трансплантология. 

    Клиниката е  домакин  на множество национални и международни научни форуми. Три пъти – 2008, 2013 и 2017 г., е била база за провеждане на BULENDO – ендоскопски симпозиум организиран от ESGE (Европейската асоциация по гастроинтестинална ендоскопия) с демонстрации на „живо“, изпълнявани от екип от водещи европейски специалисти.

    Има сключен договор с НЗОК за  целия обем от клинични пътеки в областта на гастроентерологията.