ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Учебна и научна дейност

    Клиниката по обща и клинична патология се радва на траен интерес като база за  повишаване на квалификацията на висши и средни медицински кадри.

    Организират се индивидуални курсове за лекари в диагностиката на бъбречни биопсии. Обучават се и специализанти от клинични специалности /гастроентеролози, медицински онколози и коремни хирурзи/.

    От август 2016 г. в е зачислен и един специалиализант по клинична патология.

    Клиниката е база за провеждане на практическото обучение на лаборанти от Медицински колеж „Йорданка Филаретова”. До 2014 г. преподавател е лекар,  а по-късно практическите занимания на курсистите се поемат от старшия медицински лаборант.