ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Учебна и научна дейност

    МБАЛ-Пловдив към ВМА има възможност за практическо обучение на:

    1. Студенти от професионално направление "Здравни грижи" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалността "Медицинска сестра", "Медицински лаборант", "Рентгенов лаборант", "Рехабилитатор" и "Помощник-фармацевт"
    2. Студенти по професионално направление "Обществено здраве" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи"
    3. Следдипломно обучение на лекари за придобиване на специалности "Вътрешни болести", "Нервни болести" и "Хирургия"