ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Учебна и научна дейност

  МБАЛ-Варна към ВМА е акредитирана с „Отличен” за обучение на студенти и лекари-специализанти за придобиване на специалност по:

  • Хирургия;
  • Гръдна хирургия;
  • Пластично-възстановителна и естетична хирургия;
  • Анестезиология и реанимация;
  • Гастроентерология;
  • Вътрешни болести;
  • Пневмология и фтизиатрия;
  • Ортопедия и травматология;
  • Клинична лаборатория;
  • Клинична токсикология;
  • Кардиология;
  • Физикална и рехабилитационна медицина;
  • Образна диагностика;
  • Ревматология;
  • Ушно-носно-гърлени болести;
  • Военна токсикология

  както и на специализанти с висше немедицинско образование за придобиване на специалност „Теоретични основи на медицинската химия“ и „Токсикология“.