ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Ценоразпис

  1. Цени за леглоден, според Приложение № 8 от Наредба Н-2/27.01.2021 г., за:

  • военнослужещи в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, в т.ч. български граждани-военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, и членовете на техните семейства;
  • цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства;
  • резервисти за времето на разположение за активна служба;
  • пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства;
  • членове на семействата на ветераните от войните;
  • членовете на семействата на военноинвалидите и военнопострадалите;
  • български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

   

  Леглоден в:  Цена (лв.)
  Апартамент 1 категория (голям) - за целия апартамент 40,00
  Апартамент 2 категория (голям) - за целия апартамент 30,00
  Апартамент студио - за целия апартамент 25,00
  Стая с едно легло 14,00
  Стая с две легла 10,00
  Стая с три легла 7,00
  Стая с повече от три легла 6,00

   

   

   

   

   

   

  2. Цени за леглоден, според Приложение № 9 от наредба Н-2/21.01.2021 г., за:

  • военноинвалиди и военнопострадали, без лицата по чл. 4, т. 1, букви "й" и "к";
  • жертви на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини по чл. 30, ал. 1 от Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване.
  Леглоден в: Цена (лв.)
  Апартамент 1 категория (голям) - за целия апартамент 22,50
  Апартамент 2 категория (малък) - за целия апартамент 17,50
  Апартамент студио - за целия апартамент 15,00
  Стая с едно легло         9,00
  Стая с две легла         6,00
  Стая с трия легла 4,00
  Стая с повече от три легла 3,00

   

   

   

   

   

   

   3. Цени за леглоден, според Приложение № 10 от наредба Н-2/27.01.2021 г., за:

  • деца на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи и преживели техни родители;
  • преживели съпруг (съпруга), деца и родители на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи.
  Леглоден в: Цена (лв.)

  Апартамент 1 категория (голям) - за целия апартамент

  12,00
  Апартамент 2 категория (малък) - за целия апартамент 9,00        
  Апартамент - студио - за целия апартамент 8,00
  Стая с едно легло       4,50
  Стая с две легла 3,00
  Стая с три легла 2,00
  Стая с повече от три легла 1,50

   

  4. Цени за леглоден, според Приложение № 11 от Наредба Н-2/27.01.2021 г., за .:

  • Български граждани, които не работят в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА;
  • Чужденци, които не ползват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация.
  Леглоден в:  Цена (лв.)
  Апартамент 1 категория (голям) - за целия апартамент 90,00
  Апартамент 2 категория (малък) - за целия апартамент 70,00
  Апартамент студио - за целия апартамент 60,00
  Стая с едно легло 35,00
  Стая с две легла 25,00
  Стая с три легла 15,00
  Стая с повече от три легла 12,00

   

  5. Цени за медицински прегледи и манипулации, лечебни процедури, функционални изследвания и други дейности, според Приложение № 12 от Наредба Н-2/27.01.2021 г.:

  № по ред

  Наименование

  Цена в лв.

  1

  2

  3

  І.

  Медицински прегледи и манипулации

  1.

  Преглед от квалифициран специалист

  30,00

  2.

  Мускулна инжекция

  5,00

  3.

  Подкожна инжекция

  5,00

  4.

  Венозна инжекция

  7,00

  5.

  Венозна инфузия

  15,00

  6.

  Обработка и превръзка на рана

  10,00

  7.

  Издаване на копие на медицински документ

  3,50

  ІІ.

  Функционални изследвания

  1.

  ЕКГ с 12 отвеждания

  10,00

  2.

  Ехокардиография

  16,00

  3.

  Проби с физическо натоварване (велоергометрия; бягаща пътека)

  22,00

  4.

  ХОЛТЕР - ЕКГ

  27,00

  5.

  ЕМГ

  40,00

  ІІІ.

  Физиотерапия и рехабилитация

  Инхалации

  1.

  Индивидуални инхалации с различни генератори

  3,00

  Кинезитерапевтични процедури

  2.

  Групова лечебна гимнастика

  3,00

  Индивидуални кинезитерапевтични процедури

  3.

  Общоукрепваща гимнастика

  3,00

  4.

  Аналитична гимнастика

  4,00

  5.

  Лечебна гимнастика със специализирани методики и индивидуална ЛФК

  7,00

  6.

  Подводна гимнастика

  4,50

  7.

  Частичен масаж (крайници, гръб, яка и др.)

  20,00

  8.

  Масаж на специализирани техники, вкл. акупресура, озонотерапия

  6,50

  9.

  Подводен масаж (водно-струев, четков и др.)

  20,00

  10.

  Апаратен масаж

  6,00

  11.

  Вакуумен масаж (с вендузи; баночен)

  3,50

  12.

  Лимфодренаж

  8,00

  13.

  Криотерапия

  4,00

  Хидротерапевтични процедури, топлолечебни процедури

  14.

  Обикновена цяла вана с питейна или минерална вода (със или без медикаменти)

  6.00

  15.

  Цяла вана с морска, питейна или минерална вода и кал

  9.00

  16.

  Частична вана (вкл. дву- и четирикамерна, вана по Хауфе)

  5.00

  17.

  Хидрогалванична вана

  7.00

  18.

  Хидроаеромасажна вана

  7.00

  19.

  Перлена вана

  7.00

  20.

  Водолечение в открит или закрит басейн с хидроаеромасаж

  5.00

  21.

  Минерален басейн

  5.00

  22.

  Подводно-чревна вана

  7.00

  23.

  Лечебен душ (по Шарко, шотландски и пр.)

  4.00

  24.

  Душ хидромасажор

  4.00

  25.

  Кална апликация на цяло тяло

  20.00

  26.

  Частична кална апликация

  8.00

  27.

  Парафинолечебни процедури на апликация

  5.00

  28.

  Луголечебни процедури на апликация

  8.00

  Електротерапия

  29.

  Терапия с високочестотни електромагнитни вълни на едно поле - радар, магнитотерапия, УВЧ

  5,00

  30.

  Терапия с високочестотни електромагнитни вълни на повече полета - на всяко следващо по

  1,00

  31.

  Процедури с нискочестотни (средночестотни) токове, вкл. електрофореза

  5,00

  32.

  Електростимулации (електрогимнастика) на паретични и хипотрофични мускули

  5,00

  33.

  Процедури с токове на Дарсонвал

  4,00

  34.

  Ултразвук на едно поле

  8,00

  35.

  Ултразвук на повече полета - на всяко следващо поле по

  4,00

  36.

  Ултразвук под вода

  8,00

  Светлиннолечебни процедури

  37.

  Облъчвания със солукс, общи и еритемни ултравиолетови облъчвания и др.

  3,00

  38.

  ДТС - бягаща вълна

  10,00

  39.

  Солариум

  9,00

  40.

  Стил

  4,50

  41.

  Снемане и отчитане на биодоза

  2,00

  42.

  Лазертерапия на кожни повърхности

  15,00

  Рефлексотерапевтични процедури

  43.

  Класическа акупунктура

  9,00

  44.

  Акупунктура с мокса или лазер

  11,00

  45.

  Електроакупунктура

  9,00

  46.

  Микроиглотерапия

  9,00

  IV.

  Други дейности

  Неактивен сезон

  Активен сезон

  1.

  Фитнес

  7.00

  7,00

  2.

  Плувен басейн - на вход по

  12.00

  16,00

  3.

  Спортни игри

   

  3.1.

  Тенис на корт - за всеки час по

  8,00

  3.2.

  Тенис на маса - за всеки час по

  5,00

  4.

  Сауна

  8,00

  5.

  Парна баня

  7,00

   

   

  1. Цената на 1 леглоден включва: разходите за нощувка, медицинско обслужване и до три лечебни процедури, назначени от лекар.
  2. Стойността на 1 храноден включва разходите за закуска, обяд и вечеря и се заплаща отделно от цената за 1 леглоден.
  3. Ветераните от войните се настаняват за лечение без да заплащат нощувките, храната и процедурите, а техните придружители, без да заплащат нощувките и храната .  
  4. 25% от стойността на храната заплащат следните категории лица по чл.4 т. 1 от Наредба Н-2/27.01.2021 г.:
  • Военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;
  • децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи и преживелият техен родител;
  • преживелият съпруг /съпруга/, децата и родителите на загинал при или по повод изпълнение на службата военнослужещ;
  • жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини по чл.30, ал.1 във връзка с  чл. 32, ал.2 от Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване.

  5. Лицата по чл. 4 т.1, букви „а”, „б”, „в”, „г”, „д”, „е”, „ж”, „з”, „й” „к” и „л” от Наредба Н-2 / 27.01.2021 г. не заплащат функционални изслезвания по приложение № 12, раздел ІІ.

  6. Лицата по чл. 4 т.1, букви „и” и „м” от Наредба Н-2/27.01.2021 г. заплащат 25 % от стойността на дейностите по приложение № 12.

  7. Лица по чл. 4 т. 1 от Наредба Н-2 / 27.01.2021 г. заплащат 25% от стойността на дейностите по приложение № 12, раздел ІV „Други дейности”.

  8. Всички категории лица, които желаят да провеждат амбулаторно лечение в БПЛР , без тези по НЗОК заплащат медицинските дейности по приложение № 12.

  9. Заплащането на леглоден, храноден, медицински дейности и издаването на фактури се извършва в деня на постъпването.

  10. При самостоятелно настаняване в стая с две легла, ако пациентът не желае в същата да се настанява и друго лице, заплаща и стойността на леглоденя за второто легло за съответната категория.

  11. При настаняване в апартаменти на две лица от различни категории, всеки от тях заплаща половината от цената за леглоден по приложения № 8, 9, 10 или 11 според категорията си.

  12. При настаняване в апартаменти на трети и четвърти лица, същите заплащат цената на леглоден в стая с две легла по приложения № 8, 9, 10 или 11 според категорията си.

  13. При настаняване на трето лице в стая с две легла, същото заплащат цената на леглоден в стая с три по приложения № 8, 9, 10 или 11 според категорията си.

  14. При настаняване на четвърто лице в стая с три легла, същото заплащат цената на леглоден в стая с три и повече легла по приложения № 8, 9, 10 или 11 според категорията си.

  По закон, пациентите дължат такса за всеки ден болнично лечение – но не повече от 10 дни годишно. От нея са освободени следните пациенти:

  • Лица със заболявания, определени по списък към НРД (Приложение № 11 към НРД за медицинските дейности 2018 г.);
  • Малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството;
  • Пострадали при или по повод отбраната на страната;
  • Ветерани от войните, военноинвалиди;
  • Задържани под стража лица; ∙
  • Задържани на основание чл.72 от Закона за МВР;
  • Задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за ДАНС или лишени от свобода;
  • Социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник;
  • Медицински специалисти;
  • Пациенти със злокачествени новообразувания;
  • Бременни и родилки до 45 дни след раждането;
  • Здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.