ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Анестезиология и интензивно лечение

Началник

Чл.-кор. проф. д-р Николай Петров, д.м.н.Телефон:
E-mail:
Web: http://vma.bg

Биографична справка