ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Анестезиология и интензивно лечение

Началник

Чл.-кор. проф. д-р Николай Петров, д.м.н.Телефон: 02/ 92 25 788
E-mail: aril@vma.bg
Web: http://vma.bg

Биографична справка