ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Ендоскопска хирургия

Началник

Полковник доцент д-р Пламен Иванов, д.м.Телефон: 02/ 92 25 910 и 0888/ 477 495
E-mail: plamensurg@yahoo.com
Web: http://vma.bg

Биографична справка