Актуално за COVID-19

Консултивно-приемно отделение (Поликлиника)

Началник

Д-р Иван ХристевТелефон:
E-mail:
Web: http://vma.bg

Биографична справка