ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Микробиология

Началник

Доцент д-р Иванка Гергова, д.м.



Телефон: 02/9225417
E-mail:
Web: http://vma.bg

Биографична справка