ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Обща и клинична патология

Началник

д-р Албена Факирова



Телефон: 02/ 92 26 334
E-mail: afakirova@gmail.com
Web: http://vma.bg

Биографична справка