ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Функционална диагностика на нервната система

Началник

Доц. д-р Стефка Мантарова-Вълкова, д.м.Телефон: 02/ 92 25 454
E-mail: steffmant@abv.bg
Web: http://vma.bg

Биографична справка