ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Списание Военна Медицина

Списание „Военна медицина” е първоприемник на първото научно военномедицинско списание „Медицинска сбирка” от 1883 г. През 1946 г. излиза официалното медицинско издание на Санитарния отдел при щаба на войската - §bdquo;Военно санитарно дело”.

От тогава до 2000 г. списанието излиза под имената „Военно санитарно дело”, „Военномедицинско дело”, „Военна медицина” и „Военна медицина, фармация и стоматология”. След 3-годишно прекъсване, в края на 2003 г., Военномедицинска академия и Българското научно дружество по военна медицина започва отново издаването на списание „Военна медицина”.

Списанието излиза във формат А4, 4 книжки годишно, с научен индекс ISSN – 1312-2746. Реферира се от списание Revue Internationale des services de santé des forces armées – издание на Международния комитет по военна медицина. В изданието се представят оригинални научни разработки, кратки научни съобщения от всички области на военната медицина, публикации от научни медицински форуми, случаи от практиката, съобщения за нови научни прояви, специализации и рецензиране на нови медицински книги.

Списание „Военна медицина” е отворено за публикации на всички български и чуждестранни специалисти.


1946

1948

2003