ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Проф. д-р Камен Плочев е предложен за удостояване с орден „Мадарски конник” I степен

  14.04.2021

  Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ за награждаване на о. з. полковник проф. д-р Камен Плочев, д.м.н. – ръководител на Първа клиника по инфекциозни болести на Военномедицинска академия (ВМА), с орден „Мадарски конник” I степен, с мечове.

  Номинацията е за високи постижения в областта на медицината и големи заслуги за развитието и укрепването на двустранните отношения в областта на здравеопазването и научните изследвания в медицината между Република България и Германия, Нидерландия, Белгия и други водещи европейски държави.

  Кой е проф. Камен Плочев?

  Завършва медицина през 1976 г. в МУ-София. Има придобита медицинска специалност по „Инфекциозни болести”.

  През 1995 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор”, а през 2011 г. защитава дисертационен труд за придобиване на НС „Доктор на науките” на тема „Организация на медицинските дейности в Българската армия за противодействие при употреба на биологично оръжие”.

   От 2012 г. заема академична длъжност „Професор”. Преминава следдипломно обучение по „Инфекциозни болести” в Белгия, Германия и Нидерландия. Самостоятелен автор на два монографични труда – „СПИН” и „Биотероризмът: скритата война”, съавтор на монографията „Грип от птиците към хората”.

  Във ВМА започва работа през 1976 г., като в периода от 2000 г. до 2017 г. е началник на Катедра по инфекциозни болести, от януари 2019 г. е ръководител на Първа клиника по инфекциозни болести.

  Автор и съавтор на над 120 реални пълнотекстови научни публикации, на над 15 глави в колективни монографии и на над 150 научни съобщения.

  Хоноруван преподавател по „Инфекциозни болести” на студенти от специалностите „Медицина” и „Медицинска сестра” при Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски”.

  Активен член на Български лекарски съюз, Българско дружество по инфекциозни болести, Българско дружество по военна медицина, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases и Balkan Military Medical Committee.