ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Учебникът „Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия” вече в книжарниците

  18.05.2021

  Излезе от печат учебникът „Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия”, под редакцията на проф. д-р Никола Владов, д.м.н., ръководител на Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА.

  Учебникът, който представя съвременната тактика при диагностиката и лечението на тази значима група заболявания, може да бъде закупен от специализираната медицинска книжарница, намираща се на ул. „Здраве” №9 в столицата.

  ВМА е пионер във внедряването на мултидисциплинарния подход при лечението на тези заболявания в нашата страна. Този нов подход доведе до „революция“ в поведението при жлъчно-каменната болест и холедохолитиазата, карцинома на панкреаса и онкологичните заболявания на черния дроб.

  Съдържанието на учебника е обособено на анатомичен принцип, като са разгледани основните нозологични единици в тяхната комплексност. Представени са интервенционалните възможности и модерните хирургични техники. Големият авторски колектив дава възможност да бъдат изложени различни гледни точки към актуалните проблеми. Наред с хирургичната страна е отделено специално място и на особеностите в анестезията, реанимацията и интервенционалната гастроентерология.

  Съществена част от съдържанието е посветена на лапароскопските методики, които през последните години бяха напълно валидирани и рутинно приложени във високо обемната чернодробна и панкреатична хирургия.

  Чернодробната трансплантация заема специално място в учебника, тъй като за първи път в българската практика процесът е детайлно разгледан - от подбора на потенциалните реципиенти, кондиционирането на донорите, особеностите на анестезията и интензивното лечение през хирургичните детайли до следоперативното проследяване на пациентите.