ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Травмите днес – тежки, колкото военните

  17.10.2021

  Всяко физическо нараняване в медицинския свят се счита за травма. А травматичните събития са най-разнообразни – домашно насилие, природни бедствия, тежки автомобилни катастрофи, спортни активности. Обикновено тези събития се случват внезапно, изискват незабавна медицинска помощ, като в някои от случаите се изискват бързи реакции, за да бъдат спасени крайниците на пациента, а в други случаи – травматичното нараняване може да се окаже и фатално.

  Ежегодно, на 17 октомври, отбелязваме Световния ден на травмата, който има за цел да постави фокуса върху важността на спасяването и защитата на човешкия живот след настъпило травматично събитие, както и прилагането на спешни мерки за справяне и избягване на смъртни случаи след травми.

  Според Световната здравна организация травмата е основна причина за смърт и инвалидност по целия свят. Изследванията показват, че поне петдесет процента от смъртните случаи по пътищата в развиващите се страни биха могли да бъдат предотвратени с ефективна намеса след настъпила травма.

  Военномедицинска академия (ВМА) е основен травма център в България, а специалистите й участват в преодоляването на последиците от най-тежките инциденти, независимо от тяхното естество.

  Как се развива травматизмът и с какво най-често се сблъскват ортопедите и травматолозите – отговорите дава проф. Неделчо Цачев, ръководител на Катедрата по ортопедия, травматология, реконструктивна хирургия и рехабилитация на ВМА.

  Проф. Цачев, с какви травми се сблъсквате най-често в практиката си?

  Най-честият травматизъм продължава да бъде битовият. Разбира се, през последните години все повече нарастват травматичните ситуации и наранявания при пътно-транспортните произшествия, както и спортният травматизъм.

  Можем ли да поправим счупеното или то винаги ще напомня за себе си?

  След настъпила травма, особено след тежка такава, придружена от фрактури, пациентите пристигат в тежко, безпомощно състояние. Често са в шок и ситуацията налага намесата на мултидисциплинарен екип, в който освен травматолозите, водеща роля имат и реаниматори, хирурзи от други области, като коремна, гръдна и неврохирургия. Част от пациентите наистина са в изключително тежко състояние и тяхната съдба оттук нататък зависи изцяло от посрещащия ги екип.

  При битовия травматизъм, при който имаме навяхвания и по-леки фрактури, пациентите са добро общо състояние. При тях важен е разговорът с лекуващия ги ортопед, в който да им бъде подробно обяснено какво е последващото поведение при предстоящото лечение, за да бъдат спокойни и да могат да се възстановят. Защото лечението на пациенти с една дори банална фрактура, отнема няколко месеца.

  Травмите имат ли сезонност?

  По принцип има сезонност, която обаче през последните години доста се заличи. Като под сезонност тук се има предвид травмите при пътно-траснпортните произшествия, които преобладаваха повече през летния сезон, и съответно – ски травматизма и този от уличните падания, които наблюдавахме през зимния сезон.

  За съжаление, през последните няколко години тази разлика се разми във времето и сме свидетели на много тежки пътно-транспортни произшествия и през зимата, и от друга страна – височинните или производствени битови травми, които през лятото също доста зачестиха. Затова не бихме могли да кажем, че зимният уличен травматизъм все още има превес.

  Има ли промяня през годините в случаите, с които се сблъсквате и в каква посока?

  Разбира се, че се променя и то в положителна посока, предимно за пациентите. Това изисква непрекъснато усъвършенстване от страна на ортопедите и травматолозите, които посрещаме пациенти с подобни счупвания и увреди. Медицината е една област, която през последните години се развива много сериозно. В нашата област  от особено значение са и производителите на специфичните импланти, които използваме при операциите на нашите пациенти.

  Освен травмите, които се случават при различни инциденти, има и редици социално-значими заболявания, които касаят Вас – травматолозите, като коксартроза, артрит, различни злокачествени образувания. При напредване на развитието на тези заболявания често пациентите са застрашени от инвалидизация. Какво трябва да знаят пациентите за тези заболявания – какви са техните симптоми, рисковите фактори, лечението и какви резултатите могат да бъдат постигнати? 

  Точно така. Все пак има една диференция в нашата специалност между травматолог и ортопед, макар че ние сме обща специалност. Тук се касае за ортопедично болни. През последните години активно участваме в колаборация с нашите колеги онколози, както във ВМА, така и в други центрове в страната, по отношение лечението на пациенти със злокачествени заболявания. Те са застрашени от появата на патологични фрактури, вследствие на онкологичното заболяване, което се развива и в други органи и системи. Добрата съвместна работа на екипите до голяма степен носи много добра перспектива пред пациентите със злокачествени заболявания. Конкретно във ВМА, имаме много добри специалисти, обучени и специализирали в чужбина, именно за да можем да помагаме и да реагираме адекватно на нуждите на тези пациенти. Това е основният контингент от случаи в нашата практика, при които се изисква изключително сериозна подготовка, при която освен кураж, знания и умения от страна на специалиста, се прилагат и много добри импланти, които помагат на онкоболните пациенти. 

  Иначе, при артрозните заболявания на опорно-двигателния апарат, като коксартроза, гонартроза, вече можем да се похвалим с достатъчно натрупан опит. Разполагаме с клиника, която е тясно специализирана в лечението на такъв вид заболявания и можем да кажем, че ВМА е един от водещите центрове в страната за лечение на артрозните болести. В Клиниката по артроскопска травматология лекуваме по-млади пациенти, като по-голямата част от тях са със спортни травми, мекотъканни увреди в областта на коляното, но разполагаме с тясно специализиран екип за лечението и на подобни увреди в раменната става.

  Как се развива травматологията през последните години, какво Ви улеснява вече като нови материали, подходи, оперативни техники, иновативни технологии?

  Травматологията е специалност, която наистина през последните години претърпява сериозно развитие, тъй като травматизмът в световен мащаб е изключително голям и травмите са наистина много тежки. Не за първи път ще кажа, че днешните увреди са много близки до военните травми, защото през последните години, особено пътно-транспортните, височинните травми, дори увредите от битов характер са изключително тежки. Както казваше проф. Таков – вече няма едно нормално счупване. Това води и до развитието на нови импланти в световен мащаб и ние не правим изключение в това отношение. И следвайки тези тенденции, особено във ВМА, имаме удоволствието да се запознаем и да работим с всички нови импланти и техники за тяхното приложение.

  Колаборацията ни с колеги в чужбина е много добра. Пандемията ни ограничи до известна степен, но контактите продъжават. Обучението на кадри от ВМА в чужди европейски клиники, макар и с по-забавени темпове през последните две години, също продължава. Новите импланти, които навлизат в световната практика, навлизат и в нашето ежедневие. Те търпят много сериозно развитие. Появяват се много нови с много по-поносими спрямо организма на пациента сплави, имайки предвид титаниевите, които напоследък са доста разпространени.

  Резорбируеми импланти, резорбируеми антибиотични перли – всичко това са новости, които навлизат много бързо и в нашата практика. Това, с което се гордеем е, че ние сме пионери в използването на индивидуални за пациента импланти, а в бъдещето вече ни носи и използването на виртуална реалност в нашата практика.