ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Предизвикателството COVID-19 продължава!

  11.05.2022

  Едно от най-важните неща, които можем да кажем за COVID-19 е, че е една абсолютно непредвидима болест, въпреки че измина доста време. През клиниките преминаха много пациенти, видяхме как протича болестта, но продължаваме да се срещаме с нови и нови предизвикателства и при диагностиката, и при лечението, и в поведението след COVID-19.

  Това коментира доц. Милена Енчева, ръководител на Клиниката по пневмология и фтизиатрия на Военномедицинска академия (ВМА) в рамките на здравната дискусия на в-к „24 часа” – „Най-важното за белите дробове и COVID-19”.

  По думите й, изготвянето на общоприет протокол за диагностика, лечение и проследяване на COVID-19 е комплексно и включва редица фактори.

  При нас, във ВМА, а и в другите болници, изградихме протокол, според това какво наблюдавахме при пациентите, според условията и наличните ресурси. Ние мобилизирахме персонала и създадохме добри екипи, включващи и лекари, и медицински сестри, и санитари, така че да обезпечим откъм човешки ресурси наблюдението и лечението на пациентите, изтъкна специалистът.

  Доц. Енчева подчерта важността на грижата за психичното здраве и рехабилитацията на пациентите: Във ВМА в основния алгоритъм за диагностика и лечение на този тип болни задължително влизаше и ежедневна консултация с психолог, ако се налага и с психиатър, ежедневна работа и с рехабилитационен екип.

  Не без значение е и ранното установяване на много усложнения, които настъпват при лечението на COVID-19, като изключително важно е комплексното обслужване на пациентите, бързата и адекватна реакция на специалистите от интензивните звена.

  Благодарение на наличността на всички тези фактори, успяхме да помогнем на много хора и да отчетем едно от най-ниските нива на смъртност при COVID-19, подчерта още специалистът по белодробни болести.

  COVID-19 е една комплексна, мултиорганна болест, която нанася поражения на много нива.

  В началото на пандемията, когато лечението на заразените пациенти се осъществява предимно в инфекциозните звена, специалистите от Клиниката по пневмология и фтизиатрия са ангажирани с проследяването на пациентите, след като бъдат изписани от тях.  А първите статистически данни обобщават последици като астения, сърдечни засягания, емболични инциденти, разнообразни инфекции в много голям процент,  много автоимунни заболявания.

  За щастие, към момента наблюденията ни показват, че жестоките поражения по белия дроб, които ни стресираха в началото, при един голям процент от пациентите се преодоляват с времето. Но трябва да отчетем и че изследвайки с образна диагностика нашите пациенти с COVID-инфекция, установихме много ранни белодробни карциноми, и не само белодробни. Това даде възможност за ранно диагностициране и лекуване и на тези заболявания. По време на COVID-19 при много пациенти излизаха заболявания, които не бяха изявени до този момент. Някои от тях се отключваха впоследствие, обобщи доц. Милена Енчева, допълвайки че COVID-19 е поставило цялата ни здравна система пред едно ново предизвикателство както по отношение на диагностиката, така и по отношение на лечението и проследяването след това.