ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  По пътя към смелите мечти!

  28.08.2022

  Стажът в клиниките на ВМА ни дава един нов поглед върху нашето професионално бъдеще, помага ни за приобщаването и адаптирането към условията, защото се сблъскваме с клиничните задачи в реална работна среда.

  Тук учим много неща, които няма къде другаде да видим, признават Станимира Иванова, Мария Ангелова и Гергана Младенова, които няколко седмици бяха част от екипа на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната.

  Признават, че стажът във ВМА ги учи на професионализъм и добри трудови навици: Нашите ментори – специалистите от клиниката по Ендокринология, ни запознаха със специфичните задачи, които включваха ехография на щитовидна жлеза, измерване на кръвно-захарен профил, назначаване на терапия, работа с медицинска документация.

  В заниманията си в клиниката виждат перфектната възможност да излязат от рамката на теоретичните познания, трупани до момента:

  Ежедневно ние имаме възможност да трупаме не само практически умения, но и изключително важен житейски опит, развиваме нашите способности за работа в екип, в една динамична среда. Вярваме, че всичко това ще бъде добра основа за усвояване на нови знания и развиване на нови умения, защото тепърва пред нас ще излизат нови и нови предизвикателства.