ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Добрият пример трябва да бъде споделян

  10.12.2022

  "Когато порасна искам да стана като теб!" – думички, които изрича всяко дете. Защото всеки от нас е срещал различни личности в живота си, на които подражава.

  Обикновено черпим опит от най-близките ни възможни хора – семейството. То ни възпитава на ценности и начини на поведение. И не с думи и наставления, а с личен пример.

  Именно личният пример на неговия баща изгражда у Светослав осъзната отговорност да бъде в помощ на хора в беда. Като дете го е придружавае, когато кръводарява... в помощ на непознати хора. И не след дълго последва примера му.

  А сега се опитва да го предаде и на своя син. Затова го води в Кръвния център на ВМА – да види, че не е страшно. Актът на кръводаряване не застрашава живота ти по никакъв начин. Напротив. А чувството, че помагаш на друг да живее, е безценно.

  Насърчаването на безвъзмездното кръводаряване е една от мисиите на ВМА. В тази връзка, периодично се организират подобни кампании, имащи за цел да съсредоточат вниманието върху кръводаряването като израз на солидарност и участие на цялото общество.

  Всеки, който иска да подкрепи кампанията „Бъди един от нас! Дари кръв - спаси живот!“, може да го направи всеки ден от 8.00 до 16.00 ч в Кръвния център на ВМА.

  За повече информация можете да се свържете с екипите на центъра на тел.: 02/ 922 55 06.