ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Храбростта днес

  05.05.2023

  Българската армия е символ на държавност и доблест. А да носиш военна униформа е гордост!

  В навечерието на 6-и май – Ден на храбросттта и празник на Българската армия, Ви представяме и нашата гордост и сбъдната мечта – курсантите-военни лекари. Първият випуск предстои да се дипломира през октомври тази година.

  Преди 6 години тези смели и мотивирани момичета и момчета повярваха в нас и поеха предизвикателството да бъдат медици под пагон. Те са пример за храброст, те са за пример и гордост. И успяха да проправят пътя на още над 100 младежи, които се осмелиха да се борят за място сред най-добрите!

  А какво е за тях храбростта днес?

   „Да застанеш на пътя на страха” – офицерски кандидат Ева Георгиева.

  „Храбростта означава смелост, която ти дава сили да рискуваш известното заради неизвестното, познатото заради непознатото, удобствата заради неудобствата. Означава едно трудно пътешествие към някаква непозната цел, да навлезеш в непознатото въпреки всички страхове. Смелостта не означава безстрашие. Безстрашие се придобива, когато ставаш  по-смел и по-смел. Смелият човек оставя страховете настрана и продължава да се бори. Изживяването на радостта, което непознатото носи, огромният екстаз, който идва с непознатото те прави достатъчно силен, придава ти някаква цялостност, изостря интелигентността ти.” – офицерски кандидат Денис Исмаилов.

  „ Храбростта за мен не е само да се изправям пред опасности или рискове. Храбростта е да се изправям пред себе си, да признавам своите слабости и да работя за тяхното преодоляване. Храбростта е да се изправям пред другите, да казвам истината и да защитавам своите права. Храбростта е да се изправям пред живота, да приемам предизвикателствата и да търся възможности.” – офицерски кандидат Станислава Стефчова.

  „ Храбростта днес е липсата на страх от неизвестното, смелостта да излезеш от комфортната си зона и да се изправиш срещу себе си и другите, за да станеш по-добър от вчера.” – офицерски кандидат Веселин Николов.

  „Способността да се изправиш пред страха си, без да отстъпваш пред опасността,  е това, което наричаме смелост и храбост. Това е много благородно качеството и хората, които го притежават, винаги предизвикват уважение.” – офицерски кандидат Петя Петрова.

  „ Независимо как се менят времената, храбростта, най-обективно, може да бъде изтълкувана като готовност да се поемат рискове и да се изтърпяват трудности, за да се постигне дадена цел или да се направи това, което е правилно, дори когато се сблъскваме с несгоди или противопоставяне. Често се свързва с героични действия, но може да се прояви и в ежедневни ситуации, когато човек преодолява страхове или предизвикателства, за да постигне нещо значимо. Но като бъдещ военен лекар, аз обаче бих могла да определя храбростта като готовност да се изложиш на опасност, за да се грижиш за другите. Това означава да се изправиш пред опасности, несигурни ситуации и трудни решения, за да предоставиш медицински грижи на нуждаещите се, включително на колегите си войници и цивилни, попаднали в конфликт. За военните лекари, храбростта означава да поставят благополучието на пациентите си над собствената си безопасност и да се ангажират да предоставят възможно най-качествените медицински грижи, независимо от обстоятелствата. Тяхната храброст и дълг към пациентите и страната им е доказателство за тяхната отдаденост и служба.” – офицерски кандидат Лори Хаджиянева.

  „ Храбростта днес се изразява в това човек да вярва в способностите си и въпреки страхът от неизвестното, да се впуска в начинанията, които желае.” – офицерски кандидат Богомил Иванов.

  „ Храбростта не е да си безстрашен, а въпреки страховете си, да се осмелиш да поемеш риска.” – офицерски кандидат Джансел Кенан.

  „За мен храбростта е да намериш онази вътрешна сила и мотивация и да направиш опит да промениш всичко, което те прави нещастен!” – офицерски кандидат Кристина Милушева.

  „Храбростта според мен ни дава възможност да оставим настрана страха си от провал и да направим първите стъпки към мечтите и целите си.” – офицерски кандидат Петра Димитрова.

  „Храбростта е това, което е била винаги – жертвоготовност и кураж да превъзмогнеш страховете си в името на нещо по-голямо от теб самия.”- офицерски кандидат Антония Гамишева.

  „За мен храбростта днес означава да се изправим срещу предизвикателствата и страховете, които ни карат да се чувстваме несигурни, да поемем рискове в името на постигането на нашите цели и да защитаваме тези, които са уязвими. Храбростта днес означава да се противопоставим на ненавистта и нетърпимостта, да защитаваме правата на всеки човек и да се борим за промени в света, които ще доведат до по-справедливо и равнопоставено общество.” – офицерски кандидат Янис Боев.