ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Изминалите 20 години – за бъдещите 20 години

  02.06.2023

  Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на Военномедицинска академия (ВМА) отбелязва 20 години от създаването си. От 2003 година насам неин ръководител е проф. Никола Владов. Перспективите, които са заложени тогава са въвеждане на модерни хирургични техники, включително и чернодробни трансплантации.

  Високотехнологичната хирургия, трансплантациите по онова време бяха по-скоро в сферата на мечтите. Но нашият екип беше изключително амбициозен.  Четири  години след създаването на клиниката бе извършена и първата чернодробна трансплантация – на 20 април 2007 година. Това беше голям успех за ВМА, предшестван, разбира се, от други нововъведения, извършени за първи път в Академията, показва равносметката днес на проф. Владов.

  20 години по-късно поставените цели са изпълнени и вече са рутинна дейност – Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология  е профилирана в извършването на оперативно лечение на черния дроб и панкреаса с голям и много голям обем на сложност, както и всички съвременни интервенции в областта на висцералната хирургия по лапароскопски или конвенцинален метод. Годишно се извършват над 1000 планови, както и над 170 спешни оперативни интервенции, като в 2/3 от случаите са с голям или много голям обем на сложност.

  Затова и клиниката ни заема водещо място не само в България, но и в Източна Европа, коментира още проф. Никола Владов.

  Той благодари на всички свои колеги, които през годините са били част от неговия екип и са допринесли за това развитие.

  Клиниката е утвърдена школа по хирургия, която се разви в базата на ВМА с подкрепата на всички ръководства на болницата. Оттук излязоха много добри и стойностни хирурзи, с изключително сериозни постижения. В началото бяхме само трима специалисти – аз, проф. Венцислав Мутафчийски и д-р Сергей Сергеев, всички останали бяха специализанти. А днес тези специализанти вече са хабилитирани лица, което затвърждава казаното по-горе, че клиниката е утвърдено място за създаване на добри кадри в областта на коремната хирургия, подчерта проф. Владов и допълни:

  Сега гледаме към новите предизвикателства в чернодробно-панкреатичната хирургия. Важно е да задържим постигнатите досега резултати.