ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Международно признание за специалистите от Катедра „Инфекциозни болести“ на ВМА

  20.08.2023

  Вирусните хепатити са сред най-често срещаните заболявания в инфекциозните отделения и клиники по света. В тази връзка, наскоро излезе от печат последната научна публикация на специалистите от Катедра „Инфекциозни болести“ на ВМА с ръководител доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова, посветена именно на острите вирусни хепатити.

  Нашите учени представиха своя клиничен опит с пациентите с остра хепатит А вирусна (ХАВ) инфекция и пациентите с остра хепатит Е вирусна (ХЕВ) инфекция.

  Статията е публикувана в престижното международно научно списание „Infection and Drug Resistance“, което притежава висок Импакт Фактор (ИФ: 4.177) и също така всички статии, публикувани в списанието се индексират в най-големите и авторитетни научни бази данни – PubMed, PubMed Central (PMC), Scopus и Web of Science.

  В своето проучване инфекционистите от ВМАпровеждат задълбочен и детайлен сравнителен анализ на клиничните характеристики на болните с ХАВ и ХЕВ инфекции. Изследването е проведено в колаборация с няколко други учени: полк. доц. д-р Методи Кунчев (Ръководител на лаборатория „Вирусология“ на ВМА), проф. Тодор Кундуржиев (специалист „Медицинска статистика“ от МУ-София) и проф. д-р Илия Цачев (експерт по темата ХЕВ инфекция при животни и хора от Тракийски университет-Стара Загора).

  Проведеното проучване на лекарите-инфекционисти от ВМА получи допълнително международно признание, като беше включено в месечния информационен бюлетин на научната инициатива „Global Hepatitis E Platform (GHEP)“. Целта на GHEP е да повиши познанията и опита в борбата с ХЕВ инфекцията чрез ангажиране на всички заинтересовани страни и учени по целия свят.

  Изследването на учените от ВМА може да бъде полезно в ежедневната клинична практика на лекарите работещи с пациенти с остри вирусни хепатити.

  Линк към научната публикация:

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37274360/

  Линк към сайта на GHEP:

  https://www.ghep-hev.com/article/comparative-analysis-on-clinical-characteristics-among-patients-with-hav-and-hev/