ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  ВМА се включва в програмата „Младежка заетост”

  06.02.2017

  Военномедицинска академия се включва в програмата „Младежка заетост” по Операционна програма „Развитие на човешките ресурси”.
   
  Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.
   
  КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
   
  1. Да са младежи до 29 години;
  2. Да притежават висше икономическо, инженерно или юридическо образование;
  3. Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”; 
  4. Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.
    
  На преминалите успешно програмата ще бъде предоставена възможност за последващо назначаване на постоянна работа във ВМА.  
   
  Заявления могат да бъдат подавани на e-mail: dyakovat@abv.bg.
   
  За повече информация: 02/92 25 005