Warning: Missing argument 4 for LoadGallery(), called in /home/vma/public_html/include/frontend/mod-news.php on line 31 and defined in /home/vma/public_html/include/frontend/mod-gallery.php on line 6
Военномедицинска академия - Новини
ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Роботизираната рехабилитация във ВМА

  24.11.2023

  Роботизираната рехабилитация е най-съвременен подход, който предлага високоефективна и персонализирана терапия за редица неврологични и ортопедични състояния.

  Специалисти от няколко клиники на Военномедицинска академия (ВМА), имащи отношение към лечението на тази група пациенти, се запознаха на място с възможностите на иновативния сектор за робот-асистирана рехабилитация към Втора клиника по физикална и рехабилитационна медицина.

  Роботизираната рехабилитация е иновативна терапия, базирана на упражнения, използваща роботизирани устройства, която навлиза в клиничната практика през последните две десетилетия. Използването на рехабилитационни роботи позволява прилагането на високорепетитивно, интензивно, адаптивно и количествено измеримо физическо обучение. Последни проучвания върху ефекта от роботизирана терапия доказват, че роботизираните рехабилитационни системи подобряват качеството на лечението и повишават продуктивността на терапията, казва доц. Христина Миланов, началник на клиниката.

  Тя пояснява, че разполагат с робот-базирани рехабилитационни технологии тип екзоскелет и крайни ефектори за долен и горен крайник, за когнитивна рехабилитация, за трениране на постурална стабилност и координация и дейности от ежедневния живот.

  Robogait представлява екзоскелет – симулатор за роботизирано ходене, който се адаптира към тялото на пациента и неговите нужди. Роботът осигурява високо интензивно, индивидуализирано функционално обучение в мотивационна среда и обективна оценка на състоянието на пациента с помощта на усъвършенствани инструменти за обратна връзка. Роботизираната локомоторна рехабилитация, осъществявайки многократно повторение на един “идеален” модел на походка, постига добри функционални резултати чрез оптималното използване на невропластичността и потенциала за възстановяване на пациента.

  Широката гама апарати на Tyromotion предоставя решение за повлияване на ежедневната двигателна активност при пациенти със сензомоторни дефицити, дължащи се на неврологични и ортопедични заболявания. Рехабилитацията се адаптира спрямо индивидуалните потребности на пациента. Мотивиращите упражнения за усъвършенствана обратна връзка, подобни на игри, са проектирани да тренират основни модели на движение, които обикновено се използват в дейностите от ежедневния живот. Незабавната обратна връзка за ефективността мотивира пациентите и помага за подобряване на двигателните им способности.

  Апарат AMADEO с фокус зона пръсти и длан е насочен към възстановяване на фините движения на ръката, увеличаване обема на движение в пръстите, увеличаване силата на захвата, подобряване на сетивността и намаляване на спастичността. Интелигентният софтуер и игровият подход подобряват ефективността на терапевтичната процедура.

  Апарат DIEGO с фокус зона горен крайник е насочен към подобряване обема на движение на горни крайници и мобилност на торса при пациенти с неврологични, ортопедични и гериатрични заболявания. Подобрява контрола и координацията на движенията на горен крайник, дейностите от ежедневния живот и проприоцепцията. Намалява компенсаторните движения и заученото неизползване на засегнатия крайник. Чрез интелигентна гравитационна компенсация DIEGO улеснява активните движения и насърчава пациента да постигне по-голям обем движения въз основа на специфични терапевтични цели с различна степен на свобода. Иновативното устройство на робота позволява на пациента функционална тренировка във виртуална реалност с необходимото подпомагане.

  Апарат MYRO осигурява целевоориентирана рехабилитация на горни крайници, тренировка и контрол на силата, подобряване на когнитивните умения.  Сензорно-базираният екран с реални обекти е основа за креативна и забавна терапия за подобряване на ежедневната активност. MYRO позволява рехабилитация на груба и фина моторика, стимулира използването на двете ръце, трениране на всички видове захвати, подобрява концентрацията и паметта, мотивацията, двигателната координация и визуална перцепция.

  Рехабилитационната роботика през последните години включва програми за виртуална реалност и упражнения за стимулиране на когнитивните функции, които могат да се изпълняват по време на двигателни упражнения. Когнитивното лечение е съществен елемент при пациенти с когнитивни и двигателни нарушения.

   

  PABLO е сензорно базирано устройство, осигуряващо рехабилитационни упражнения за увеличаване обема, координацията и плавност на движенията. Позиционните сензори и множеството допълнителни приспособления осигуряват различни терапевтични опции в сигурна среда за пациенти с различно ниво на увреда. 

   

  Апарат TYMO с фокус зона координация и равновесие дава възможност за упражнения за баланс и правилна стойка. Подобрява издръжливостта и мускулната сила на долни крайници, постуралния контрол, увеличава скоростта на двигателна реакция.

  Робот-медиираната рехабилитация може да се инкорпорира ефективно в общия рехабилитационен план, като осигурява стандартизирана среда за обучение, адаптивна подкрепа, мотивираща обратна връзка и възможност за увеличаване на интензивността и дозата на терапията за постигане на по-добри функционални резултати.

  За повече информация или за записване на час пациентите могат да се свържат със специалистите на тел.: 02/ 92 25 794, от 8.00 до 11.00 часа.