ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Ген.-майор проф. Николай Петров е новият председател на Съюза на българските медицински специалисти

  28.03.2017

  Началникът на Военномедицинска академия

  ген.-майор чл.-кор. проф. Николай Петров, д.м.н. е новият председател на Съюза на българските медицински специалисти (СБМС). 
   
  Това е най-голямото обединение на медицинските научни организации у нас, като в него членуват повече от 70 дружества с над 10 000 члена. 
   
  Председател на Управителния съвет на СБМС е проф. Николай Петров, а научен секретар - проф. Здравко Каменов. 
  Членове на УС са още проф. Крум Кацаров, доц. Димитър Буланов, проф. Генчо Начев, проф. Тодор Кантарджиев, проф. Иван Миланов, проф. Татяна Бенишева, проф. Виктор Златков, проф. Асен Николов, проф. Асен Гудев, проф. Стоян Миланов, проф. Георги Тодоров.
   
  В предмета на дейност на Съюза влиза:
  • осъществяване на продължаващо медицинско обучение и продължителното професионално развитие на лекари и други специалисти с висше образование, които работят в областта на медицинатаи здравеопазването при условия и по ред, определени в нормативни актове, чрез системата на продължаващото медицинско обучение като съвременна система за обучение и квалификационна оценка на лекарите;
  • осъществяване на дейност с цел въвеждане в Република България на международно приетите принципи и норми в областта на продължаващото медицинско обучение, за въвеждане на международни стандарти, както и  за въвеждане на международно признати методи  на качествен контрол в сферата на продължаващото медицинско обучение;
  • осъществява сътрудничество със сродни европейски и международни организации.
    
  Сред основните цели на Съюза са:
  • извършване на дейност с цел постигане и поддържане високо ниво на професионалната квалификация на лекари и други специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината, координиране;
  • подпомагане на дейности, извършвани от специализираните медицински дружества и сдружения;
  • сътрудничество на съюза и и неговите членове с международни медицински организации и със сродни организации в чужбина – за най-бързо пренасяне постиженията на медицината на другите страни в България и за популяризиране на българската медицинска наука в други страни.