ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Във ВМА всеки нуждаещ се вижда сигурност

  01.12.2023

  „Професионалното развитие на екипа, посветеността в работата, всеобхватните грижи, които ежедневно полагате за живота и здравето на българските военнослужещи и граждани, в съчетание с усилията на ръководството за модернизация, технологично обновяване, въвеждане и прилагане на световните достижения в медицината, отреждат на Военномедицинска академия водещо място в системата на националното здравеопазване като авторитетна институция, задаваща високи стандарти за диагностика, лечение и рехабилитация.

  Благодарение на ВМА и всички звена от нейната структура всеки български военнослужещ и гражданин може да разчита на висококвалифицирана лекарска грижа и помощ.

  В съвременната усложнена среда на сигурност все повече нараства значението на професионалното военномедицинско осигуряване. Отличната подготовка и блестящи професионални умения на българските военни медици, доказани по време на тяхното участие в международни мисии, печелят признанието на нашите партньори в Европейския съюз и НАТО.

  Вярвам, че във ваше лице всички български граждани ще продължат да виждат надежда и сигурност!, се посочва в поздравителния адрес на министъра на отбраната.

  ВМА не е просто болница. ВМА е наследник на традиции. Говорейки за бъдещето, обръщам се към вас, скъпи курсанти, вие имате щастието да се подготвите в една структура, която е гордост за Въоръжените сили. Нивото на клиниките, нивото на хората, които работят тук е световно. И ако българските Въоръжени сили искат да се сравняват със световните образци на военни способности, то военномедицинските ни способности са такива. Благодаря от сърце на всички вас, че се грижите и за военнослужещите,  и за  цивилните граждани. Бъдещето е повече от блестящо, заяви от своя страна генерал-лейтенант о.р. Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната.