ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Осми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” – школа на световно ниво

  25.04.2017

  На 24-25.04.2017 г. гр. София е домакин на 8-мия Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”, организиран от Военномедицинска академия,

  Катедрата по Урология и нефрология на ВМА и Българско дружество по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия. Научната проява е подкрепена и от Секцията по Уролитиаза на Европейската асоциация по урология, South-Eastern European Group for Urolithiasis Research и Асоциация Urology in Emerging countries и Société Internationale d’Urologie.
   
  Научният форум бе открит от проф. д-р Илия Салтиров, д.м.н. – председател на Организационния комитет, като изказа своята благодарност към ръководството на ВМА за създадените условия този симпозиум да се случва и

  авторитетът му в научните среди да нараства с всяка изминала година - не само в България, но и по света.
   
  „За мен е удоволствие и чест да бъда отново при вас на откриването на вашия форум, осми поред. Впечатляващо е вашето развитие и професионална биография. За 8-ми пореден път вие показвате едно изключително високо ниво, към което малка съпричастност има и ВМА, което е повод за гордост за нашата институция”.
   
  Това заяви в обръщението си към делегатите началникът на ВМА ген.-майор чл.-кор. проф. Николай Петров, д.м.н..
   
  Той не скри впечатлението си силното международно участие, от признанието на ниво световна урологична общност: 
   
  „Вашият форум е една предпоставка в развитието не на индивидуалности, а на колективизъм, на развитието и създаването на школа – вашето единство буди уважение”,

  подчерта проф. Петров и припомни, че през 2016 г. бе учредена фондация на името на бележития уролог проф. Тодор Патрашков, а носител на първата награда бе именно проф. Илия Салтиров.
   
  „Това е белег за приемственост, белег за спомени на доброто и белег за растеж. Пожелавам ви успешна работа, дано излезете от този симпозиум теоретично и практически обогатени”, пожела още началникът на ВМА.
   
  И тази година по време на форума се проведе “SEGUR Workshop on Urolithiasis” – международен образователен проект за теоретично и практическо обучение, организиран от South-Eastern European Group for Urolithiasis Research (SEGUR) и посветен на съвременните методи за диагностика, лечение и метафилактика на уролитиазата.
   
  В научната програма са включени съвременните тенденции в ендоурологията и минимално инвазивната хирургия при диагностиката и лечението на урологичните заболявания под формата на: “State-of-the-art” лекции от водещи европейски преподаватели, “Live surgery” сесии с демонстрация в реално време на съвременни минимално-инвазивни ендоурологични операции и “Hands-on-training” сесии за усъвършенстване на хирургичните умения и запознаване с възможностите на съвременните ендоскопи, енергийни източници и консумативи.