ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Една втора от хората не знаят, че са с високо кръвно налягане

  17.05.2024

  На 17 май отбелязваме Световния ден за борба с хипертонията.

  За поредна година Военномедицинска академия (ВМА) бе част от националната здравна кампания „Измерване, което спасява живот. Твоя.”, организирана от Българска лига по хипертония. В рамките на инициативата специалисти от лечебното заведение консултираха безплатно десетки пациенти.

  По време на предходните четири години на скрининговата кампанията „Май месец за мерене“ в България – 2019, 2021, 2022 и 2023 година, са скринирани над 15 000 българи.

  Пропорцията хипертоници, дефинирана като измерени стойности на артериално налягане над 140/90 mmHg по време на скрининга или приемащи терапия достига 74.3%, като контролирани хипертоници на фона на провеждана терапия са 46%, респективно 34.8% от скринираните индивиди. Правят впечатление: нарастващата честота на новоустановена хипертония сред определени групи като млади мъже и жени на средна възраст 35-65 г.; съпъстващият товар от допълнителни рискови фактори, наличен още от ранна възраст тютюнопушене, наднормено телесно тегло, консумация на алкохол и липса на физическа активност; нарастващата тенденция за липса на адекватен контрол на АН, независимо от провежданата терапия (40.7% срещу 38.5% в предходни кампании.

  Повишеното кръвно налягане остава най-важният и водещ фактор, допринасящ за смъртността

  и преждевременното развитие на множество заболявания в световен мащаб. Установено е, че

  през 2019 г. около 19% от всички смъртни случаи (10,8 милиона) се дължат на повишено кръвно налягане, което се е увеличило от 9,4 милиона смъртни случая през 2014 г.

   

  Хипертонията причинява над 50% от случаите на сърдечни заболявания, инсулт и сърдечна недостатъчност и е изчислено, че около 10% от глобалните разходи за здравеопазване произтичат от повишено кръвно налягане и неговите усложнения. Освен това дължащото се на хипертония увреждане на определени прицелни органи е свързано и с редица други неблагоприятни последствия като усложнения на бременността в ранна възраст, поява и развитие на хронично бъбречно заболяване и деменция с напредване на възрастта.

  По-голямата част от хората с хипертония или изобщо не осъзнават, че действително я имат и поради тази причина не се лекуват или са на лечение, което не контролира ефективно състоянието им. Тъй като заболяването много често няма забележими симптоми, измерването на кръвното налягане е единственият точен начин за идентифициране на хипертония и следователно е от ключово значение. Добрата новина е, че кръвното налягане е лесно за измерване и ако се диагностицира достатъчно рано, може да се управлява чрез поддържане на здравословен начин на живот или, ако е необходимо, чрез използване на редица ефективни лекарствени лечения, които са на разположение за контролиране на хипертонията.