Warning: Missing argument 4 for LoadGallery(), called in /home/vma/public_html/include/frontend/mod-news.php on line 31 and defined in /home/vma/public_html/include/frontend/mod-gallery.php on line 6
Военномедицинска академия - Новини
ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Медици от ВМА с уникален за България учебник

  22.05.2024

  „Да учиш медицина без учебници е като да плуваш в морето без навигация“

  Алберт Джон Окснер

  „Смъртността зависи не само от оръжието, но и от качеството на медицинския отговор.“

   

  Излезе от печат второ издание на учебника по Военна и травма-хирургия, което третира синхронно двата аспекта на травматизма (военновременен и цивилен) взел епидемични размери в съвременното общество.

  Уникалният за България учебник бе представен пред академичната общност в БАН от началника на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.         

  От една страна, съвременният цивилен травматизъм е сред 15-те водещи причини за смърт във възрастта 5-44 години, отговорен за 10% от всички смъртни случаи в световен мащаб (5.8 милиона) и 16% от всички случаи на трайна инвалидност. От друга, сме свидетели на редица регионални военни конфликти, персистираща глобална несигурност и хуманитарни кризи на фона на недостиг на медицински персонал и военни лекари в частност. Динамичното съвремие доведе до ситуация, в която третирането на нараняванията при военни конфилкти и цивилни атентати не е привилегия само на военните лекари, а в същото време редица военни болници третират голям дял и от цивилните травми.

  Натрупаният опит доведе до осъзнаването, че травмата предизвиква не само изключително разнообразни и непредвидими локални увреди, но и специфичен цитокино-медииран системен отговор, което я обособи в уникална нозологична единица, довело и до обособяването на травма-хирургията в отделна специалност в много страни по света. Редица проучвания доказаха, че лекуването на пациентите с травма в специализирани центрове категорично намалява смъртността.

  Непознаването на детайлите често води до пропускане на увреди, неадекватно планиране на човешките и материалните ресурси и съответно изтощаване на тези ресурси, както и до незадоволителен изход от лечението. Това налага системен научен и диагностично-лечебен подход към пострадалите.

  Учебникът е уникален за България, тъй като за първи път третира целенасочено всички аспекти на военновременната и цивилната травма. По традиция в България се подценява ролята на цивилната травма като една от водещите причини за инвалидизация и смъртност сред населението. Като резултат „травма система“ е фактически липсващо звено в българското здравеопазване. Изключение правят отделни болници, които изпълняват функциите на травма центрове, наред с множеството си други дейности. Съвсем логично отсъства систематично обучение на медицински персонал както и общодостъпна литература на български език.

  Още като военен хирург, дълго преди да се превърне в иконата на аортната хирургия, проф. M. deBackey пише: „независимо от големия брой фактори, които възпрепятстват дори до невъзможност най-доброто хирургично лечение (военни действия, несигурност, необходимост от евакуация, постоянно преместване на ранените, третиране от различни хирурзи), компромис с добрата хирургична практика не може да има.“

  Особеностите на военната хирургия са до голяма степен тактически и не толкова технически:

  • масовото генериране на пострадали с необходимост от сортировка;
  • работата във враждебна обстановка;
  • ограничена логистика;
  • необходимост от евакуация на пострадалите:
  1. третиране на един пациент от различни хирурзи
  2. невъзможност за проследяване на ефекта от лечение
  3. необходимост да се мисли за осигуряване на стабилно състояние по време на евакуацията
  • събразяване на обема на помощта с нивото на болницата – не винаги повече е по-добре
  • damage control похвати
  • подготвеност за най-лошия сценарий
  • необходимост от значителна психическа устойчивост;
  • специфичният раневи профил изисква мултидисциплинарни усилия, но военният хирург е длъжен да владее основни диагностични и животоспасяващи интервенции и в другите области извън корема.
  • посттравматично стресово разстройство сред пострадалите, но и сред останалите войници, а при цивилните атентати и в цялото общество.
  • познанието и уменията трябва да бъдат развивани преди настъпването на инцидентите.

  Учебникът е написан в духа на най-добрите световни практики, в които е преплетен собствения, цивилен и военновременен опит. Съзнателно преследвани цели са ясна практическа насоченост с добро онагледяване, практически съвети и да бъде подходящ не само за специалисти, но и за студенти и парамедици. Текстът обхваща общите аспекти на военната и цивилна травма – причини, механизми на възникване, патофизиология, оценка на тежестта. Важен елемент е представянето на принципите на военна хирургия и военномедицинската доктрина на НАТО, сортировката (цивилна и военновременна), доболничната и началната болнична помощ при травма и реанимационните грижи. Това дава представа на читателя за етапите през които преминават тези пациенти, а същевременно го подготвя за работа в мултидисциплинарен екип – абсолютна необходимост при тези състояния. За първи път са включени глави за посттравматично стресово разстройство, обучение на военни лекари и хирурзи, химическа и радиационна травма и травма от биологични оръжия, критерии за донорство и кондициониране на донор.

  Учебникът обхваща 57 глави разпределени в обща и специална част:

  Oбща част

  Принципи на военната хирургия
  Военномедицинска доктрина на НАТО
  Огнестрелни оръжия – разпространение, международни законови положения
  Огнестрелни оръжия – видове и устройство.
  Ранева балистика 
  Физика на взрива
  Взривна травма – патофизиология и клинична картина
  Патофизиология на травмата
  Оценка на тежестта на травмата
  Триаж
  Доболнично лечение
  Диагностика и начално болнично лечение
  Ехографска диагностика
  Анестезия при травма пациенти
  Интензивно лечение
  Хеморагичен шок и оценка на кръвозагубата
  Сепсис и септичен шок
  Полиорганна недостатъчност
  Кома, мозъчна смърт, критерии за донорство, кондициониране на потенциален донор
  Реанимационен контрол на уврежданията (Damage control ресусцитация)
  Хирургичен контрол на уврежданията (Damage control хирургия)
  Оценка на тежестта на раните
  Ранева  инфекция
  Авиомедицинска евакуация на пациенти с гръдни, коремни травми и изгаряния

  Специална част

  Травми на лице и шия
  Очни травми
  Травми на уши, нос и гърло
  Черепно-мозъчни травми
  Травми на гръбначен стълб и периферни нерви
  Гръдни травми
  Травми на стомах и дуоденум
  Травми на тънко и дебело черво
  Травми на черен дроб
  Травми на далака
  Травма на панкреаса
  Травми на горен уринарен тракт
  Травми на долен уринарен тракт и външна полова система.
  Травми на женска полова система
  Травми на горен крайник
  Травми на таза
  Травми на долен крайник
  Травми на глезен и ходило
  Компартмент и кръш синдром
  Ампутации
  Остеомиелит и анаеробна инфекция
  Травми на периферни съдове
  Травми на сърце, гръдна аорта и „outlet“ съдове.
  Травми на коремна аорта и разклоненията й.
  Хирургично лечение на военновременните рани
  Пластично възстановяване при обширни мекотъканни дефекти
  Изгаряния
  Измръзвания
  Посттравматично стресово разстройство
  Подготовка на военни хирурзи – съвременни предизвикателства
  Комбинирана химическа и хирургична травма
  Радиационна травма – същност,
  Травма от биологично оръжие – бактерии, вируси, токсини.