ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ: Условия за кандидатстване за специалност „ВОЕННА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

  15.06.2017

  За първи път в България Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна (МУ-Варна), Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ) и Военномедицинска академия – София (ВМА) предлагат възможност за обучение по специалност „Военна медицинска сестра“ („Медицинска сестра“ с образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ и военна специалност „Медицина“ с четвърта степен на професионална квалификация).

  Военните медицински сестри в голяма степен имат същите отговорности като традиционните медицински сестри. Въпреки това, те не само се обучават в основни умения за медицински сестри, но също така се обучават как да работят с военни пациенти.

  Обучението се провежда съвместно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ само в редовна форма.

  След завършване на пълния курс на обучение, който е 4 години, студентите ще получат образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ от МУ-Варна и ще завършат курс за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация в Професионалния старшински колеж на ВВМУ http://www.naval-acad.bg/education/bachelor.

  Студентите от специалност „Военна медицинска сестра“ ще получат призната в Европейския съюз диплома от МУ-Варна, а на завършилите ще бъдат предоставени условия за работа и развитие в отлични технологични бази и контакти с водещи специалисти.

  Какви са предимствата, условията и документите за кандидатстване, както и датите за приемните изпити можете да научите ТУК.