ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Приеха първите студенти по направления „Военен лекар” и „Военна медицинска сестра”, второто класиране излиза през август

  28.07.2017

  Първите студенти по специалностите „Военен лекар” и „Военна медицинска сестра” ще започнат своето обучение на 18 август.
   
  Програмата се провежда за първи път в България с цел подготовка на медицински кадри за нуждите на Въоръжените сили и е съвместна между ВМА, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
   
  На 25 юли 2017 г. заседава мандатна комисия в състав: председател - флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, и членове: проф. д-р Любомир Алексиев и д-р Юлиян Дочев от ВМА, както и полк. Милен Илиев от Министерството на отбраната. На заседанието бяха определени и приетите за обучение по специалност „Военен лекар“ - общо  10 жени и 3-ма мъже. 4 са попълнените бройки за „Военна медицинска сестра”, като през месец август предстои и второ класиране.  
   
  Срокът за подаване на документи е до 2 август 2017 г., а изискванията към кандидат-студентите са:
   
  1. За специалност „Медицина“, направление „Военен лекар“: да са се явили на приемните изпити в МУ-Варна по биология и химия (предварителни и/или редовни изпити) и да имат положителни оценки от тях. 
   
  Незаетите места по тази специалност са 7 за мъже. Освен тях, ще бъдат подбрани и кандидат-студенти като резерви (мъже и жени).
   
  2. За специалност „Медицинска сестра“, направление „Военна медицинска сестра“: да са се явили на приемния изпит в МУ-Варна – тест по биология (на 18.07.2017 г.) и да имат положителна оценка от него. 
   
  Незаетите места по тази специалност са 16, като освен тях, ще бъдат подбрани и кандидат-студенти като резерви.
   
  Заявления за двете специалности може да бъдат направени чрез сайта на МУ-Варна (www.mu-varna.bg), както и на място (ул. „Марин Дринов“ №55).
   
  Необходимите документи и изисквания за ВВМУ-Варна можете да намерите на www.mu-varna.bg. Те трябва да бъдат предоставени на място във ВВМУ-Варна (ул. „Васил Друмев“ №73) до 2 август 2017 г.. 
   
  Всички кандидати трябва да се явят в 17:00 ч. на 02 август 2017 г. на инструктаж във ВВМУ. 
   
  Кандидати непредставили пълен пакет с документи не се допускат до участие в конкурсните изпити. Приемните изпити във ВВМУ-Варна ще се проведат на 3, 4 и 5 август 2017 г. (резервен ден 06 август 2017 г.).