ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Полк. доц. Димо Димов е новият президент на Българския борд на Балканския военномедицински комитет

  04.09.2017

  Полк. доц. Димо Димов, д.м., функционален началник на НИЛ по медицина на бедствените ситуации към ВМА, е новият президент на Българския борд на Балканския военномедицински комитет.
   
  Своя дебют на новата позиция той ще направи в края на месец септември 2017 г. в Белград, Сърбия, когато ще се проведе XXII-ият конгрес на Балканския военномедицински комитет.
   
  Комитетът е създаден през 1995 г. по инициатива на България. Първите страни-членки, освен нас, са Гърция, Турция и Румъния. Целта на този комитет е да установява  връзките между военномедицинските служби на  тези държави и подготовката ни, тогава, за членството ни в евроатлантическите структури,  за изравняване на военномедицинските доктрини и стандарти. Към момента в Комитета членуват общо 6 държави, като към първоначалните четири се присъединяват Сърбия и Албания.
   
  Тази година темата на конгреса е „Балканската военна медицина като съвременни аспекти и подходи.

  Разбира се, има и подраздели – хирургия, в частност бойна травма, превантивна медицина, психиатрия и други”, коментира полк. доц. Димо Димов.
   
  Той изтъкна важността на форума на военномедицинските служби, като подчерта, че на конгресите на съсловните организации, в които ежегодно участват, се акцентира върху това какво правят те като лекари: „До тази година, преди да бъде приет първият випуск военни лекари (съвместно обучение между ВМА, МУ-Варна и ВВМУ), ние по образование сме били първо лекари, а след това сме ставали офицери. И на редовните когреси ние никъде не говорим за военномедицинския аспект, което е изключително важно.

  На конгресите на Балканския военномедицински комитет фокусът е поставен върху справянето при бедствени ситуации, военно положение, терористични акции”.
   
  По време на военномедицинския форум участниците в него не само обменят опита си, но и трасират и занапред. Началниците на  медицинските служби дискутират интеграцията на военното и цивилното здравеопазване, в което България има богат опит, тъй като

  ВМА отдавна не е болница  със значение само за армията – тя е лечебно заведение с национално значение и за цивилното здравеопазване.
   
  Полк. доц. Димов подчерта, че във всяка държава медицинските служби са конструирани по различен начин. Той припомни, че през 2016 г. на посещение в България беше сръбска делегация, която прояви сериозен интерес към начина, по който е организирана Военномедицинска академия с всичките й структури.
   
  По думите му,

  ВМА е абсолютната марка - предпочитаното лечебно заведение, в това число и от цивилните граждани, а за много хора - и мечтаното място за работа.

   
  Кой е полковник доцент Димо Димов?
   
  Роден е на 18.09.1973 в гр. Сливен.
   
  Медицинско образование и специализации 
   
  1991 – 1997 г. - Завършва Медицински Университет – София, специалност „Медицина”
  1997-1999 г. - Лекар – ординатор в детско поликлинично отделение към Общинска болница – гр. Дупница
  От 1999 г е офицер в БА
  1999  – 2002 г.- Младши лекар в мед. служба на под. 26450
  2002 – 2006 г -  Началник на мед. служба на под. 34 420 
  2005 г. - Придобива специалност  „Медицина на бедствените ситуации”
  2006– 2011 г. -  Лекар – ординатор в НИЛ по „Медицина на бедствените ситуации”, ВМА – София
  2011 – 2015 г. - Началник на отделение „Медицина на бедствените ситуации” 
  2012 г. - Придобива образователна и научна степен  „доктор“  
  2014 г. - Придобива специалност  „Военна токсикология”
  2014 г. - Функционален началник на НИЛ по „Медицина на бедствените ситуации” 
  2015 г. – Придобива академичната длъжност „доцент“ към катедра „Медицина на 
  на бедствените ситуации и токсикология”, 
  2017 г. - Национален Консултант по Медицина на бедствените ситуации
   
  Учебно-научна дейност 
   
  Преподавателска дейност към Катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология” и Хоноруван преподавател в СУ - с общо 760 часа годишно
  Реални публикации в наши и чужди списания – 83 
  Авторство и съавторство в монографии и учебници – 11
  Участия в конгреси в България и чужбина – 36
   
  Езикова подготовка 
   
  Английски, Руски 
   
  Членства в съсловни организации 
   
  Научен секретар на Българското дружество по медицина на катастрофите
  Член на Българското научно дружество по военна медицина
  Член на Българското дружество по медицинска география
  Член на Българското токсикологично дружество
   
  Специализации и обучение
   
  „Медицински аспекти на защитата срещу химическо оръжие” (Иран, 2006), „Медицинско разузнаване” (Германия, 2008)
  „Интензивна терапия на спешните състояния във вътрешната медицина” (2010) „Eurotox advanced toxicology course” (2010)
  „Постекспозиционна профилактика на инфекциозните заболявания” (2010), „Придобиване на педагогическа квалификация и научно-преподавателски опит” (2011), „Military Medical Response in disaster management” (2014)
  WMD Crises Incident Management (International Counterproliferation program, MoD, USA)” (2014)
  Interagency interaction in Crises management/Disaster response, Sofia (2015)
   
  Поощрения и награди
  2015 г. - Предметна награда сувенирен нож „Манлихер” от министъра на отбраната
  2016 г. - Предметна награда “Бинокъл Б 8х30” от началника на отбраната