ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Конкурси в БАН за избор на директори на научни звена

  19.09.2017

  Управителният съвет на Българската академия на науките откри процедура за избор на директори на няколко научни звена, както следва:
   
  1. Институт за исторически изследвания
   
  Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.
   
  Повече информация можете да намерите ТУК!
   
  2. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
   
  Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.
   
  Повече информация можете да намерите ТУК!
   
  3. Институт по астрономия с Национална Астрономическа Обсерватория
   
  Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.
   
  Повече информация можете да намерите ТУК!