ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Признание: ВМА доказа високото ниво на военните ни медици на международен конгрес

  29.09.2017

  Десетки представители на Военномедицинска академия взеха участие в XXII-рия конгрес на Балканския военномедицински комитет, който се проведе в периода 25-28.09.2017 г. в Белград, Сърбия.
   
  Българската делегация бе водена от ВРИД началника на ВМА полк. проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н, FACS, а на откриването на конгреса бе представен и новият президент на българския борд полк. доц. Димо Димов. Той бе приет радушно от президентите и членове на останалите балкански комитети – признак на приемственост и обещаващо начало за продължаващо сътрудничество.
   
  Основната тема на форума бе „Военната медицина на Балканите – съвременни тенденции”, като България бе представена с общо 24 доклада и 27 постера.
   
  Екипът с ръководител проф. Мутафчийски представи 5 хирургични доклада върху „горещи“ теми в съвременната хирургия

  причини за и лечение на ентероатмосферните фистули при отворения корем; съвременно поведение при остър панкреатит и лапароскопска некректомия при инфектирани панкреатични некрози; опитът на ВМА в Афганистан. 
   
  За най-добър бе отличен докладът върху изключително актуалния въпрос за травматичната коагулопатия и damage control ресусцитацията.
   
  Екипът на проф. Никола Владов представи опитът на Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия в лапароскопското лечение на колоректалния карцином в изключително голяма серия от пациенти, както и доклад върху съвременните диагностични и лечебни подходи при усложненията след чернодробна трансплантация.
   
  Водещ за Балканите опит с иновативното лечение на костните дефекти с костни заместители беше представен от майор д-р Борислав Златев от Катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия”.
   
  Д-р Христина Видинова представи новите подходи в лечението на централната серозна хориоретинопатия, която продължи представянето на ВМА и на току-що започналия офталмологичен конгрес в Берлин, Германия. 
   
  В останалите доклади бяха засегнати различни проблеми в неврологията, ендокринолоията, гръдната хирургия, ортопедията, трансфузионната медицина, психиатрията, телемедицината и ефективността на въведената програма за икономическото управление на Академията.
   
  Като най-добър постер за България беше отличена работата на  д-р Ахмед Неджиб под ръководството на проф. Иван Съмналиев от Изследователската токсикологична лаборатория на ВМА.

  Трудът представя експерименталните данни за метод за откриване на бойното отровно вещество табун в биологични тъкани до шестия ден от експозицията.
   
  В процеса на работа делегацията осъществи редица полезни контакти с колеги от останалите страни-членки на Балканския военномедицински комитет, а активното участие

  по време на конгреса за пореден път доказа високото ниво на българската военна медицина и необходимостта от продължаване на нейното развитие.
   
  Не на последно място, веднага след закриването на форума бяха очертани и новите насоки на научно-изследователската дейност на ВМА, която да бъде представена на следващия конгрес в Турция през 2017 г.