ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход при лечението

  08.11.2017

  Военномедицинска академия възобновява ежегодните курсове по чернодробно-панкреатична хирургия.

  През 2017 г. темата на курса ще бъде: Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход при лечението. 
   
  Курсът ще се състои на 23-25.11. 2017 година в аулата на ВМА.
   
  Демонстрации на живо ще има от операционните на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, както и от залите за инвазивна гастроентерология.
   
  Лекции ще изнесат водещи европейски и български хирурзи в областта на панкреатичната хирургия.
   
  Последните години бележат сериозен напредък на панкреатичната хирургия.
   
  Лапароскопската хирургия на панкреаса е в подем, агресията по отношение на локално авансиралите тумори е впечатляваща, навлиза неоадювантната химиотерапия.
   
  „Мултидисциплинарния подход изисква лечението на рака на панкреаса да се провежда във високо специализирани центрове с голям обем на дейност, където качеството и сигурността на лечението се подобряват със сериозни темпове. Всичко това налага актуализиране и глобализиране на познанията в тази област за пореден път”, коментира проф. Никола Владов, д.м.н. – началник на Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия към ВМА и директор на курса.

  VI Postgraduate Course of MMA
   
  “Pancreatic cancer – multidisciplinary approach”
   
  Preliminary program
   
  23.11.2017
   
  18:15h Official opening
  18:30-19:00h Invited lecture: Biomarkers in pancreatic cancer – B. Petrov
  19:00h Welcome cocktail – on site
   
  24.11.2017
   
  09:00h-13:00h Live demonstration – Laparoscopic pancreatico - duodenec
  tomy – S. Dokmak
  13:00h-14:00h Lunch break
  14:00h-16:00h First session
  Chairman: prof. N. Vladov, prof. K. Katzarov, prof. S. Dokmak
  1. Diabetes mellitus (Type 2) and pancreatic cancer – I. Daskalova
  2. Endoscopic management of patients with pancreatic cancer –
  K. Katzarov
  3. Imaging of pancreatic cancer – I. Kissjova/M. Penkov
  4. Resection margins in pancreatic cancer – A. Fakirova
  5. Vascular resections – N. Vladov
  6. Personalized cancer medicine and quality metrics in pancreatic
  cancer – E. Vicente
  7. Rare pancreatic tumors – Ts. Lukanova
  16:00-16:30h Platinum Sponsor Satellite Symposium:
  Innovative technologies of Jonson & Jonson
  to facilitate abdominal surgery
  16:30-17:00h Coffee break
  17:00-17:30h Satellite Symposium of Alvogen: The place of Varlota in the
  treatment of metastatic pancreatic cancer.
  17:30-19:30h Second session
  Chairman: assoc. prof. I. Takorov, prof. I. Popescu, prof. E. Vicente
  1. Debate – optimal approach to patients with pancreatic cancer
  1.1. Advantages of open surgical approach – prof. I. Popescu
  1.2. Advantages of laparoscopic surgical approach – prof. S. Dokmak
  1.3. Advantages of robotic surgical approach – prof. E. Vicente
  2. Total pancreatectomy – Z. Milosevic
  3. Total mesopancreatic excision for pancreatic cancer treatment –
  I. Popescu
  4. Modified double-layer pancreato-jejunostomy – N. Vladov
  5. Adjuvant regimens in patients with resected pancreatic cancer –
  M. Koleva
  20:00h Official dinner
  Central Military Club – Concert hall
   
  25.11.2017
   
  09:00h-12:00h Live demonstration – Laparoscopic distal spleno-pancreatectomy –
  N. Vladov
  12:00h-13:00h Lunch break
  13:00h-13:30h Work shop of Medtronic – New products for abdominal surgery
  13:30h-15:30h Third session
  Chairman:
  assoc. prof. I. Vasilevski, assoc. prof. V. Mihaylov, prof. Z. Milosevic
  1. Surgery in advanced pancreatic cancer – Z. Milosevic
  2. Technical aspects of laparoscopic pancreaticoduodenectomy –
  N. Belev
  3. Technical aspects of laparoscopic distal pancreatectomy –
  I. Takorov
  4. How to manage complications after pancreatic surgery –
  V. Mihaylov
  5. Operative palliation for pancreatic cancer – I. Vasilevski
  6. Application of HIFU for palliative treatment in patients with
  advanced pancreatic cancer – D. Dimitrov
  7. Pancreatic liver metastases – biological and clinical parameters –
  J. Mihaylova
   
  GENERAL INFORMATION:
  Place: Lecture Hall – Military Medical Academy
  3, Georgi Sofiisky Str., Sofia
  Dates: November 23-25 2017
  Official language: English
  REGISTRATION:
  All attendies are requested to make preliminary registration
  on the flowing e-mail:
  mstoeva@vma.bg
  REGISTRATION FEE:
  100 BGN
  REGISTRATON DESK WORKING TIME:
  23 Nov 2017 from 17:00 to 19:00
  24 Nov 2017 from 08:00 to 18:00
  25 Nov 2017 from 08:00 to 15:30
  Certificate of Attendance issued by MMA will be available for
  registered delegates on 25 Nov 2017 at registration desk.