ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Десетки служители с награди за празника на ВМА

  01.12.2017

  Десетки военни и цивилни служители на Военномедицинска академия бяха наградени по случай 126-тата годишнина от създаването на Академията.
   
  СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА:
   
  • 1. Доц. Вирсавия Васева-Чорбаджийска – доцент, висше училище в Катедра „Военна медицина” – ВМА;
  • 2. Полк. доц. Георги Попов - доцент в Първа клиника по инфекциозни болести на Катедра „Инфекциозни болести” – ВМА;
  • 3. К-н д-р Цветелина Тотомирова - асистент в Клиника по ендокринология и болести на обмяната на Катедра „Пневмология, фтизиатрия и ендокринология и болести на обмяната”- ВМА; 
  • 4. Д-р Венцеслав Тодоров - лекар, кожни и венерически болести в Отделение по кожни и венерически болести на Катедра „Пластична хирургия и дерматология” – ВМА;
  • 5. Д-р Веско Илиев – лекар към кабинет по акушерство и гинекология на консултативно приемно отделение – ВМА;
  • 6. Д-р Мирослав Лилов - началник Отделение „Ангиографска диагностика” в Клиника „Конвенционална рентгенова диагностика” на Катедра „Образна диагностика”- ВМА;
  • 7. Д-р Лазар Узунов - началник Отделение „Болестна зависимост”, Клиника „Психиатрия”-ВМА;
  • 8. Г-жа Елена Събева - главен експерт в отдел „Човешки ресурси” – ВМА;
  • 9. Г-н Петър Петров - старши експерт в отдел „Фармация и медицински маркетинг”- ВМА;
  • 10. Г-жа Миглена Веселинова - началник на Финансов отдел – ВМА;
  • 11. Инж. Георги Янчев - началник Отдел по медицинска и компютърна техника и комуникационни системи – ВМА;
  • 12. Мед. сестра Пенка Нисторова - медицинска сестра в Отделение по хирургия на гърдата на Клиника „Гръдна хирургия” – ВМА;
  • 13. С-на Йорданка Сертениева - старши специалист в Отделение „Военен санитарен контрол на дезинфкция, дезинсекция и дератизация” на НПЦВЕХ – ВМА;
  • 14. Мед. сестра Верка Шомева - главна медицинска сестра на БПЛР- Банкя; 
  • 15. Д-р Албена Димитрова - лекар към Отделение по гастроентерология на Първа клиника по вътрешни болести, МБАЛ- Варна;
  • 16. М-р Борис Тунчев - старши помощник-началник на Консултативно-диагностичен блок в МБАЛ-Пловдив;
  • 17. Гл. мед. сестра Ренета Петкова - главна медицинска сестра на МБАЛ – Сливен;
  СЪС ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ОТБРАНАТА:
  • 18. Оф. канд. Румен Зашев - началник на Охрана и физическа сигурност на ВМА;
  • 19. С-на Сивко Сивков - фелдшер в медицински пункт във ВФ 28770 - Балчик към МБАЛ –Варна;
  • 20. М-р д-р Ангел Димитров - началник медицински пункт, старши авиолекар във ВФ 28000 – Граф Игнатиево към МБАЛ – Пловдив;
  • 21. М-р д-р Маргарит Чобанов - началник на медицински пункт във ВФ- 22220 към МБАЛ- Сливен;
  •  
  • СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  • 22. Проф. Райна Робева - ръководител на Клиника по нефрология, в Катедра „Урология и нефрология” – ВМА;
  • 23. Доц. Евелина Одисеева - ръководител на Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”- ВМА;
  • 24. Д-р Ива Кисьова - началник на Отделение по компютърна томография в клиника „Компютърна и магнитно резонансна томография” към Катедра „Образна диагностика” – ВМА;
  • 25. Д-р Христо Йорданов - началник Отделение по интервенционална пулмология в клиника па пневмология и фтизиатрия в Катедра „Пневмология, фтизиатрия и ендокринология и болести на обмяната”- ВМА;
  • 26. Мед.сестра Елена Аларгова - медицинска сестра в Операцонен център – ВМА;
  СЪС ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЛС:
   
  • 27. Проф. Лъчезар Войнов - ръководител катедра „Очни болести, ушни, носни и гърлени болести и орална хирургия-ВМА;
  • 28.  Доц. Неделчо Цачев - ръководител катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия” – ВМА;
  • 29.д-р Зорка Рамшева- началник отделение по хемостаза в катедра „Клинична лаборатория и имунология” - ВМА
  • 30. Д-р Юлия Стойкова - началник Отделение по ендокринология и болести на обмяната – МБАЛ – Плевен;
  НАГРАДИ ОТ БЧК:
   
  • 31. Доц. Ивелин Такоров - доцент, висше училище в Клиника ”Чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология” в Катедра „Гастроентерология, чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология – ВМА;
  • 32. Д-р Светлозар Кюртов - началник на Отделение по експертиза на стоматологичните заболявания в Централна военномедицинска комисия на Научноприложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина – ВМА;
  СЪС ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВМА:
   
  • 33. М-р Николай Алексиев - старши фармацевт в Болнична аптека – ВМА;
  • 34. Г-н Бойко Спасов - началник Сектор „Бойна готовност и мобилизация”- ВМА;
  • 35. Г-жа Стела Върбанова - главен експерт в Отдел „Фармация и медицински маркетинг” в централна администрация- ВМА;
  • 36. Г-н Владимир Солаков - главен експерт в сектор „Компютърна техника” в Отдел по медицинска и компютърна техника и комуникационни системи в Централна администрация – ВМА;
  • 37. Г-жа Виолета Костадинова - главен експерт в сектор „Компютърна техника” в Отдел по медицинска и компютърна техника и комуникационни системи в Централна администрация – ВМА;
  • 38. Мед. сестра Светла Митова – Цветкова - медицинска сестра в отделение „Хематология” в клиника „Интензивна терапия” – ВМА;
  • 39. Мед. сестра Камелия Кръстева - медицинска сестра в Пето отделение „Хематология” в клиника „Интензивна терапия” – ВМА;
  • 40. Г-н Васко Василев – Отдел „Логистика” – ВМА;
  • 41. Инж. Анна Кръстева 
  • 42. Д-р Димитър Бушандров - посмъртно, началник на Хирургично отделение МБАЛ –Сливен.
  НАГРАДА НА ФОНДАЦИЯ „ТОДОР ПАТРАШКОВ”, СЪВМЕСТНО С ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
   
  • 43. Проф. Светослав Николов – началник на Клиника по обща урология.
  Снимки: Вяра Йовева, фотограф на Министерство на отбраната