ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Поредно признание за уролози от Военномедицинска академия

  13.12.2017

  Катедрата по Урология и нефрология към Военномедицинска академия с ръководител проф. д-р Илия Салтиров, дмн  показа своя стремеж към обучението на своите кадри в областта на ендоурологията и минималноинвазивната хирургия, отговарящ на световните стандарти и квалификации.

  Доказателство за това е участието в проведения в гр. Хамбург, Германия обучителен курс по ендоурология на тема „Explore mode of treatment for kidney and ureter stones using flexible URS and PCNL” в една от водещите европейски урологични клиники -„Asklepios Klinik Barmbek” с ръководител проф. д-р Андреас Грос. Фокусът бе поставен върху цялата гама от урологични заболявания, от минималноинвазивно лечение на уролитиазата, до сложни хирургически техники при онкологичните заболявания, както и адекватното им диагностициране с най-съвременни методи.

  В организирания двудневен курс, участие взеха представители на Катедрата по Урология и Нефрология към ВМА гр. София - д-р Огнян Гъцев и д-р Петър Петров, като в последния ден от курса участниците бяха отличени с престижни международни сертификати.

  Междувременно, проф. д-р Илия Салтиров и гл. ас. д-р Кремена Петкова взеха участие в Шестата Среща на Международния алианс по уролитиаза. Те бяха част от научния комитет с модериране на сесия с хирургия на живо и презентация по време на ежегодната научна проява, посветена на съвременната диагностика и минимално инвазивно лечение на уролитиазата.

  В първия ден на симпозиума, посветен на сесии на младите уролози, участниците имаха възможност да представят опита си и да участват в дебати по дискутабилни теми в областта на бъбречнокаменната болест. Д-р Петкова взе участие в дебат на тема инфекциозни усложнения при ендоурологично лечение на уринарни камъни с презентация заедно с колеги от Катар и Хонг Конг.

  През втория ден на конференцията бяха представени 50 презентации по актуални теми от уролитиазата от водещи експерти от Китай и останалата част на света, както и 8 демонстрации на живо на уретерореноскопия за лечение на бъбречни камъни, като проф. Салтиров взе участие като модератор на една от демонстративните сесии.

  Третият ден на симпозиума бе посветен изцяло на хирургия на живо с представяне на 13 операции за минималноинвазивно лечение на големи по размер конкременти в бъбрека, извършени от експерти от Китай, Индия и Германия.

  В началото на месец декември проф. Илия Салтиров участва в „Дни на уролитиазата”, провели се в Истанбул, Турция. Научното събитие е международна конференция, която се провежда на всеки две години и е посветена изцяло на диагностиката, хирургичното и медикаментозно лечение, патогенезата, метафилактиката и профилактиката на рецидивите при пациенти с уролитиаза. Научният комитет традиционно е съставен от водещи международни експерти в тематиката, с  традиционно силно участие и на домакините от турска страна.

  Проф. Салтиров бе поканен от организаторите като лектор и член на Научния комитет. Той взе участие в дебат върху предизвикателни клинични случаи за хирургично и медикаментозно лечение и изнесе пленарна лекция на тема „Очаквания за резултата от лечението и качество на живот на пациентите с уролитиаза”.

  Научното събитие за пореден път даде възможност за установяване на научно обосновани критерии за диагностично и терапевтично поведение при пациенти с различни форми на уролитиаза, за обмен на научни идеи за бъдещо сътрудничество, за затвърждаване на стари и установяване на нови приятелски и професионални контакти.