ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Обединяване и споделяне: ВМА част от многонационално модулно медицинско формирование

  18.01.2018

  Правителството одобри присъединяването на България към Програмно споразумение за многонационално модулно медицинско формирование.
   
  Документът ще бъде подписан също от Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Холандия, Румъния, Словения, Испания и Швеция, както и от Европейската агенция по отбрана.
   
  От българска страна в проекта участва Военномедицинска академия.
   
  Споразумението е част от инициативата на Европейския съюз „Обединяване и споделяне“.
   
  Целта на проекта е да бъдат смекчени критичните военномедицински дефицити в държавите-членки.
   
  Концепцията за многонационална медицинска поддръжка позволява дори и на страни с относително ограничени ресурси в тази сфера да участват в модулни медицински формирования чрез обединяване и споделяне на способности и по този начин да допринасят за предоставянето на възможно най-добрата медицинска помощ по време на мисии или операции в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.