ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Професор Екатерина Титянова с награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката

  18.05.2018

  Проф. д-р Екатерина Титянова, д.м.н. – ръководител на  Клиника по функционална диагностика на нервната система, получи голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката.

  Призът й бе връчен от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев по време на официална церемония в Националния археологически музей.

  Проф. д-р Екатерина Титянова e професор по неврология, доктор на медицинските науки, академик на Българската академия на науките и изкуствата и академик на Сръбската кралска академия.

  Ръководител е на клиника „Функционална диагностика на нервната система“ при Военномедицинска академия – София.
  Член е на Факултетния съвет и ръководи катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“ при Медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, основател и титуляр е на дисциплината „Нервни болести” в него.

  Публикационната й активност включва над 500 научни труда, от които 174 научни статии с общ импакт фактор 198.119.
  Съавтор е на национални и международни учебни ръководства, последните издания на Cambridge University Press (Англия) и Di Libros Editora LTDA (Бразилия).

  Има над 1300 цитации. Била е гост--лектор в Сърбия, Хърватия и Грузия, член е на 6 национални и 3 чуждестранни редакционните колегии на периодичните научни списания - издания на Мексико, Япония и Европейския съюз.

  Тя има световни приноси в различни области на неврологията – изучаване на походката, реорганизация на мозъка след инсулт, иновации в областта на ултразвуковата диагностика на нервната система, мозъчносъдовите заболявания и неврорехабилитацията.
  Иноватор е в изследването на походката чрез електронен анализ на стъпките и развива нови направления в неврорехабилитацията в България.

  Призната е за международен експерт по невросонология - въвежда, развива и утвърждава нови направления в ултразвуковата диагностика на нервната система у нас и в чужбина.

  Като председател на  Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика създава, развива и утвърждава Българска школа по невроснология и учредява Балканска секция по невросонология.

  Създател и главен редактор е на периодичното научно двуезично английско-българско списание “Neurosonology and Cerebral Hemodynamics”, което се реферира в Emerging Sources Citation Index – първото международно реферирано българско сипсание в областта на невронауките.
  Организира в София научни форуми на Световната федерация по неврология и на Европейската академия по неврология.
  Тя е представител за България в европейски и световни научни организации, координатор е на програмите за обучение на Световната федерация по неврология и е външен експерт по проекти на Европейската комисия.

  Утвърждава се като международен експерт по мозъчни инсулти за Централна и Източна Европа и е представител за България в групата „Женска инициатива за мозъчен инсулт в Европа” на Европейското дружество по инсулти. Носител е на престижни национални и мждународни награди.

  Проф. Титянова има междунориден принос в развитието на двустранните българо-мексикански културни връзки като учредител и президент на фондация „Мексико-България IAP“. Името й е изписано на дарената на град София скулптура от мексиканката Фани Хайат, която е поставена пред Националната галерия за чуждестранно изкуство в град София.