ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Специалисти от ВМА с отличия от международен конгрес по военна медицина

  18.05.2018

  Десетки представители на Военномедицинска академия взеха участие в XXIII-тия конгрес на Балканския военномедицински комитет, който се проведе в периода 11-14 май 2018 г. в Анталия, Турция.

  Българската делегация бе водена от началника на ВМА бригаден генерал проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н, FACS.

  Във форума с основна тема „Медицинско осигуряване на бойните действия“, се включиха общо 266 участници от Албания, България, Гърция, Румъния, Сърбия и Турция, както и гостуващи военни медици от Азербайджан.

  В своята реч при откриването

  бригаден генерал проф. Мутафчийски наблегна на важната дипломатическа роля на Балканския военномедицински комитет на фона на трудното минало на Балканския полуостров и усложнената съвременна геополитическа обстановка.

  На Работната среща на водачите на делегациите на тема „Възможности за колаборация между военната и цивилната здравна системи“ проф. Мутафчийски представи колаборацията на ВМА с цивилната система по най-важните направления:

  1) медицинско осигуряване в национален план – висококачествено медицинско обслужване за всички български граждани, както и поемане на най-тежките случаи от цялата територия на страната, развитието на чернодробната трансплантационна програма, помощ при бедствия и аварии чрез двата сертифицирани от НАТО екипи за МЕДЕВАК;

  2) осигуряване на задгранични бойни (Камбоджа, Ирак, Афганистан) и хуманитарни мисии (Адапазаръ, Хаити, Мали, бежанските лагери в Македония и Елхово) със съвместното участие на военни и цивилни медици;

  3) образователна мисия – стартиралото обучение на военни лекари, голям брой квалификационни курсове за военни и цивилни (военновременни травми, подготвителен курс за осигуряване на мисии, първа медицинска помощ, морска медицина, и високоспециализирани дейности), и в международен план двустранното споразумение за сътрудничество с Италианската асоциация по Травма и Спешна хирургия и предварителните контакти с Европейската асоциация по Травма и Спешна хирургия за осигуряване на членство на България.

  На конгреса бяха представени общо 335 научни доклада и постери.

  Българските военни лекари участваха с 19 доклада и 23 постера, представяйки почти всички клиники на ВМА.

  Представени бяха оригинални серии, анализи и обзори засягащи военната токсикология, спешната медицина, проблемите на съвременната трансфузиология, невроимунологията, хирургията (лапароскопско лечение на рака на стомаха и усложнения в лапароскопската хирургия), ортопедията (лечение на пателарна нестабилност, лечение на костни дефекти с костни заместители, метална остеосинтеза на ключицата), психиатрията, ендокринологията (захарен диабет, генетични фактори при болестното затлъстяване), автоимунните чревни заболявания при пациенти с чернодробна трансплантация, съвременно лечение на някои очни заболявания и травми, осигуряването на мисии, физиотерапията, кадровите проблеми на армията и възможностите за финансиране, ролята на съвременните информационни технологии в обезпечаването на работата на ВМА.

  Полк. доц. Никола Шопов от Военноморската болница във Варна представи оригинални проучвания при водолази, споделяйки безценния опит по специалността „Морска медицина“.

  Кап. д-р Даниел Стефанов представи съвременната концепция в хирургичното лечение на болестта на Крон, обобщавайки опита на екипа, ръководен от проф. Мутафчийски и който със съвместните усилия на Клиниката по гастроентерология превръща ВМА в специализиран център за диагностика, лечение и проследяване. Презентацията беше отличена във VIP сесията на конгреса.

  Ст. лейт. д-р Христо Петров представи опита на ВМА в менажирането на ситуации с масово постъпване на пострадали след военновременна и цивилна взривна травма. Докладът беше отличен за най-добра национална презентация и на класиран на второ място след победителя от Румъния.

  Оригиналният труд на доц. Христина Видинова и проф. Лъчезар Войнов „Клинично проучване на острата централна серозна хорионретинопатия лекувана с Eplerenon” беше отличен като най-добър постер.