ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  За първи път в България – „Морфологични основи на лазерната терапия”

  18.06.2018

  Научният пазар в България вече е обогатен с нова, уникална по рода си книга – „Морфологични основи на лазерната терапия”.
   
  Подобно издание се появява за първи път в родната литература, плод е на 30-годишен опит, коментира авторът на монографията професор Георги Георгиев, д.м.н. - част от екипа на Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина.
   
  Използването на лазерна радиация с нисък интензитет е познато от над 50 години. Независимо от многобройните позитивни публикации от проведени експерименти и контролирани медицински проучвания, лазерната терапия остава изпълнена с противоречия. Биохимичните механизми, залегнали в основата на положителните ефекти не са напълно разбрани, а рационалният изборот многобройните параметри на осветяването довежда както до публикуването на негативно ориентирани студии, така и до многобройни изследвания с позитивен уклон.
   
  Настоящият обем от научен материал прави преглед на аспекти от лазерната физика и фотохимия, отнасящи се до приложението на лазерната терапия в клиничната практика.
   
  Извършва се преглед и на съвременните теории за биофизичните механизми за нискоинтензивната лазерна терапия. Дават се обяснения за характеристиките на лазерната радиация катомонохроматичност, поляризованост и други. Обосновава се прилпожимостта на тези фактори при разпространението на лазерното лъчение в тъканите.
   
  Книгата има за цел да предостави съвременна информация за средствата и биофизичните механизми на лазерната радиация при използването на червени или инфрачервени нискоинтензивни лазери или други монохроматични източници на светлина, за да могат клиничните специалисти и иследователи да използват тези източници с по-голямо разбиране, увереност и ефективност.
   
  ПРОФ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, Д.М.Н.
  Има признати специалности по нервни болести и физикална и рехабилитационна медицина. Доктор на медицинските науки, професор в Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина към ВМА, магистър по здравен мениджмънт в УНСС.
  По-важни специализации – Лазерна терапия на неврологични и ортопедични заболявания /IIM GmbH град Карлс Руе, Германия/, лазерна терапия /централна лаборатория по лазерна терапия – AGNIS, ГРАД Вилнюс, Литва/, Традиционна китайска медицина и лазерна пунктура /Втора Военномедицинска академия, Кантон, Китай/, рефлексотерапия и лазерна пунктура при заболявания на периферната нервна система /ВМА, „А.М.Кирова”, Санкт Петербург, Русия/, рехабилитация на болни с хемофилия /Университетска клиника по хемофилия, град Утрехт, Германия/ и други.
  Клиничен опит и публикации: работи в областта на ниско интензивната лазерна терапия, рефлексотерапиуя, физиотерапия, заболявания на централната и периферна нервна система, ортопедия и травматология. Повече от 150 научни публикации и участие в монографии о проблемите на неврологията, физиотерапията и рехабилитацията, лазерната терапия и рефлексотерапията.