ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  ВМА представи България на престижен международен форум

  16.07.2018

  Проф. Ивона Даскалова – началник на Клиника по ендокринология и болести на обмяната и председател на Българска диабетна асоциация, по време на 78-мия конгрес на Амаериканската диабетна асоциация, който се проведе в Орландо, Флорида.
   

  Това е поредният научен форум, в който проф. Даскалова участва с цел обмен на последните достижения в лечението на социалнозначимото заболяване.
   
  По време на престижния форум бяха изнесени две научни разработки от ВМА, свързани с ранна диагностика на метаболитните нарушения и подобряване на гликемичния контрол при пациенти с тип 1 захарен диабет, използвайки модерни средства за проследяване на гликемичния контрол.

  Екипът, работил по тези въпроси включва проф. И. Даскалова, д-р Ц. Тотомирова, чл. кор. проф. Н.Петров, д-р М. Арнаудова.
   
  За нас е чест, че това бяха единствените български работи, одобрени и приети за представяне на световния конгрес на Американската диабетна асоциация - мероприятие с над 18 000 участници от цял свят, коментира проф. Даскалова.