ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Уролози от ВМА с признание на Световен конгрес по ендоурология

  28.09.2018

  Военномедицинска академия за пореден път демонстрира своя стремеж към създаване, изграждане и поддържане на високи, отговарящи на европейските, стандарти в подготовката на своите кадри и в грижата за своите пациенти.

  Доказателство за това е участието на медицински специалисти от Академията в престижни международни форуми.

  Проф. Илия Салтиров, ръководител на Катедрата по урология и нефрология, и д-р Кремена Петкова взеха участие в Световния конгрес по ендоурология, който се проведе от 20-23.09.2018 г., в Париж, Франция.

  Научната програма включваше множество пленарни сесии, посветени на новостите в ендоурологията и минимално инвазивната урология, постерни сесии, видеофилми и демонстративни операции и обучителни курсове. Конгресът беше посетен от повече от 2100 специалисти в областта на урологията и ендоурологията от Европа, Северна и Южна Америка, Австралия и Азия.

  Участниците имаха възможност да се срещнат със световно известни експерти в областта на ендоурологията, лапароскопската и робот-асистираната хирургия, да актуализират и обогатят знанията си върху приложението на стандартни и иновативни оперативни техники, апаратура и инструментариум и да представят собствения си клиничен опит в различни сфери на минимално инвазивната урология.

  Проф. Салтиров и д-р Петкова се включиха с научната програма на конгреса с участие в модерираните постерни сесии с две презентации, които представиха опита на клиниката в областта на минимално инвазивното ендоурологично лечение на уролитиазата. Презентациите бяха високо оценени от модераторите и аудиторията.