ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Специалисти от ВМА представиха „Новите хоризонти пред хирургията”

  10.10.2018

  Военномедицинска академия за пореден път демонстрира своя стремеж към създаване, изграждане и поддържане на високи, отговарящи на европейските, стандарти в подготовката на своите кадри и в грижата за своите пациенти.

  Доказателство за това е участието на медицински специалисти от Академията в престижни международни форуми.

  Хирурзи от Клиника по ендископска хирургия и Клиника по Чернодробно - панкреатична и трансплантационна хирургия взеха участие в XVI-тия Национален конгрес по Хирургия с международно участие „Нови хоризонти пред хирургията”

  Началникът на ВМА бригаден генерал професор Венцислав Мутафчийски, д.м.н. FACS представи пред аудиторията „Damage control ресусцитация при тежка травма – системен обзор” - ключова лекция, правеща системен обзор на този подход при тежките травми с потенциал за драстично намаление на смъртността.

  Подходът е иновативен за България и практически е въведен и популяризиран в българската практика от проф. Мутафчийски и екип.

  Другите иновативни техники, въведени в практиката с водещата роля на ВМА, са лапароскопската задна компонентна сепарация при комплексни хернии на предна коремна стена и интраоперативната флоуресцентна ангиография за оценка на дебелочревната перфузия чрез индоцианово зелено в колоректалната хирургия.

  Сред останалите теми с водеща роля на ВМА бяха: негативно налягане при военновременни рани и при тежки следоперативни инфекции и съвременни подходи при ентероатмосферни фистули при отворен корем.

  Специалистите от Клиника по Чернодробно - панкреатична и трансплантационна хирургия дискутираха обширно темата за редките тумори на панкреаса.

  Екипите на ВМА представиха и други актуални тематики – чернодробна трансплантация, лапароскопска хирургия на черен дроб, лапароскопска колоректална хирургия – приложение на комбинираните чернодробни резекции, на интраоперативна флоуресцентна ангиография, damage-control ресиусцитация при травма, стандарти за лечение на херниите на предна коремна стена, лечение с негативно налягане и редица други.

  Конгресът предостави възможност за обмяна на опит и практики между колеги, а също така и възможност за създаване на нови контакти и затвърждаване на вече създадени такива.

  Засегнати бяха теми от всички области на хирургията с акцент върху съвременните постижения и предизвикателства, както и етични и правни аспекти на нашата професия.