ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Млад инфекционист от ВМА – победителка в надпреварата „За жените в науката”

  01.11.2018

  Д-р Магдалена Баймакова, главен асистент в Катедра „Инфекциозни болести” на ВМА, е сред трите стипендиантки по програмата „За жените в науката”,

  организирана от СУ „Св. Климент Охридски”, ЮНЕСКО и L'Oréal.

  Програмата е уникална, пионерска инициатива за промотиране на жените в науката, които чрез работата си допринасят за преодоляване на предизвикателствата от утрешния ден. От основаването си преди 20 години до днес „За жените в науката” е отличила над 3100 жени учени от 117 държави. В България стартира през 2011 г. Стипендиите са предназначени за млади жени-учени и имат за цел да ги подкрепят в ключов момент от тяхната кариера.

  Спечелената от д-р Баймакова стипендия в размер на 5 хиляди евро е за реализиране на проекта „Проучвания върху разпространението на Hepatitis E virus при кръвни донори в България”.

  По време на официалната церемония по награждаването младият специалист благодари на полк. доц. д-р Георги Попов – началник на Катедра „Инфекциозни болести”, проф. д-р Камен Плочев и проф. д-р Иван Диков за всичко, което е научила от тях през годините.

  Специални благодарности д-р Баймакова отправи към ръководството на ВМА за предоставените възможности за научно-изследователска дейност и за постоянната подкрепа на младите учени.

  Огромно благодаря на целия екип на Катедрата за колегиалните взаимоотношения и ежедневната професионална подкрепа, заяви развълнувано д-р Баймакова.

   
  Коя е гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.?
   
  (I.) ОБРАЗОВАНИЕ
   
  2008: ОКС „Магистър по медицина” и правоспособност "Лекар", Медицински университет-София.
   
  2013: Медицинска специалност "Инфекциозни болести", МУ-София, база: ВМА-София.
   
  2015: Специализация "Инфекциозни болести", Lausanne University Hospital (CHUV), Switzerland.
   
  2016: ОНС "Доктор" по научна специалност "Инфекциозни болести", тема на дисертационния труд: "Неясно фебрилно състояние".
   
   
  (II.) СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ
   
  2012: Курс в Австрия „11th ESCMID Summer School”.
   
  2013: Курс в Гърция „12th ESCMID Summer School”.
   
  2013: Курс в Швейцария „Intracellular Bacteria: From Biology to Clinic”.
   
  2014: Курс в Италия „Infections by Legionella: Surveillance, Prevention and Control”.
   
  2014: Курс в Австрия „Infectious Diseases Seminar”.
   
  2014: Курс във Франция „Acute Infectious Encephalitis: Challenges in Clinical and Biological Diagnosis”.
   
  2016: Курс в Гърция „PREPAREing for (Re-)Emerging Arbovirus Infections in Europe”.
   
  2016: Курс в Италия „Infectious Diseases in Pregnant Women, Fetuses and Newborns”.
   
   
  (III.) ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ
   
  2009-2013: Специализант по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към Военномедицинска академия-София.
   
  2013-2015: Клиничен ординатор по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към ВМА-София.
   
  2015-2017: Асистент по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към ВМА-София.
   
  2015-до момента: Преподавател по "Инфекциозни болести" на студенти от специалностите "Медицина" и "Медицинска сестра" към Софийски университет "Св. Климент Охридски".
   
  2017-до момента: Главен асистент по "Инфекциозни болести" в Първа клиника по инфекциозни болести към ВМА-София.
   
   
  (IV.) НАГРАДИ
   
  2013-2016: Печелила 7 (седем) пъти ESCMID Attendance Grant за участие в курсове организирани от European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) и 2 (два) пъти FEMS Meeting Attendance Grant за участие в международни конференции.
   
  2013: Стипендиант по програмата на Български лекарски съюз (БЛС) за подпомагане на докторанти и специализанти за 2014г.
   
  2015: Избрана за Млад медик на 2015г., конкурс организиран от Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз, в-к Стандарт, Дарик радио и в-к Доктор.
   
  2017: Избрана за Млад медик на 2017г. (1-во място в категория "Лекар с придобита специалност"), конкурс организиран от Български лекарски съюз и в-к Стандарт.
   
  2017: Избрана за Дигитално активен лекар на 2017г., награда от CredoWeb и Български лекарски съюз.
   
   
  (V.) МОНОГРАФИЯ
   
  Самостоятелен автор: д-р Магдалена Баймакова, д.м.
   
  Заглавие: Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход
   
  Рецензенти: проф. д-р Камен Плочев, д.м.н. (Специалист "Инфекциозни болести"), проф. д-р Ива Христова, д.м.н. (Специалист "Микробиология и вирусология"), проф. д-р Ирена Костадинова, д.м.н. (Специалист "Нуклеарна медицина") и доц. д-р Милена Карчева, д.м. (Специалист "Епидемиология на инфекциозните болести")
   
  Издател: Военномедицинска академия (ВМА)


  (VI.) НАУЧНА ДЕЙНОСТ
   
  Д-р Баймакова е Рецензент на научни статии за международни научни списания с Импакт Фактор („European Journal of Gastroenterology & Hepatology”, "Clinical Rheumatology", „Hepatitis Monthly” и „Annals of Saudi Medicine”).
   
  Д-р Баймакова има публикувани над 60 пълнотекстови реални научни публикации в български и чуждестранни научни списания.
   
  Д-р Баймакова е изнесла над 30 научни съобщения (орални презентации и постери) на конференции и конгреси в България и чужбина.
   
   
  (VII.) ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
   
  Д-р Баймакова е активен член в следните организации: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), International Society for Infectious Diseases (ISID), European Study Group on Chlamydiales, Coxiella, Anaplasma, Rickettsia and other Intracellular Bacteria (ESCCAR), Български лекари за европейски стандарт на специализация (БЛЕСС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ) и Български лекарски съюз (БЛС).