ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Десетки служители с награди за празника на ВМА

  03.12.2018

  Десетки военни и цивилни служители на Военномедицинска академия бяха наградени по случай 127-мата годишнина от създаването на Академията.

  СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА:

  о.з. генерал-майор чл.-кор. проф. Йовчо Топалов – началник на Военномедицинска академия от 1988 г. до 1990 г.;
  ц. сл. д-р Юлиян Дочев – началник на сектор „Научна дейност” в отдел „Учебна и научно-изследователска дейност” на ВМА;
  ц. сл. д-р Александър Димитров – лекар, началник на Отделение медицинска администрация и кризисен мениджмънт във Военномедицински отряд за бързо реагиранена ВМА;
  ц. сл. д-р Иванка Гергова, д.м. - доцент, висше училище в лаборатория „Микробиология” на катедра „Военна епидемиология и хигиена” в МБАЛ - София на ВМА;
  ц. сл. д-р Лилия Демиревска-Михайлова, д.м. - доцент, висше училище в клиника „Кардиология”;
  ц. сл. д-р Кана Принова - лекар, началник на Отделение за заболявания на периферната нервна система в клиника „Нервни болести”;
  ц. сл. д-р Илия Салтиров, д.м.н. - професор, висше училище в клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия”;
  ц. сл. д-р Кириен Кьосев, д.м. - професор, висше училище в клиника „Коремна хирургия”;
  ц. сл. д-р Константин Георгиев – лекар, ушно-носно-гърлени болести в отделение „Ушно - носно - гърлени болести” на МБАЛ - Варна във ВМА;
  ц. сл. д-р Емил Кържин - главен асистент, висше училище в клиника „Интензивно лечение”;
  ц. сл. Боряна Мечкарска - главен асистент, висше училище в Химикотоксикологична лаборатория на клиника „Спешна токсикология”;
  ц. сл. д-р Маргарита Станимирова лекар, началник на Отделение по физикална и рехабилитационна медицина за деца от три до осемнадесет години в БПЛР-Хисаряна ВМА;
  ц. сл. Жанета Стоянова - главна медицинска сестра в МБАЛ-Варна на ВМА;
  ц.сл. Валентина Цекова - старша медицинска сестра в Спешен болничен травма център;
  ц.сл. Мариана Кралева - старша медицинска сестра в клиника „Ортопедия и травматология”;
  ц.сл. Катя Ценкова - старша медицинска сестра в клиника „Коремна хирургия”;
  ц.сл. Анета Кръстева - медицинска сестра в клиника „Кардиология”.

  СЪС ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ОТБРАНАТА:

  полковник д-р Ивайло Въжаров, д.м. – професор в Първа клиника по вътрешни болести в МБАЛ - Варна на ВМА;
  майор д-р Петя Ибришимова - началник на Отделение по анестезиология и интензивно лечение с 6 легла в МБАЛ-Пловдив на ВМА;
  старши сержант Цветелина Иванова - медицинска сестра – борден в сектор „Авиомедицинска евакуация” на отдел „Авиационна медицина и авиомедицинска евакуация” в Научноприложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина на ВМА;
  старши сержант Яна Иванова - медицинска сестра – борден в сектор „Авиомедицинска евакуация” на отдел „Авиационна медицина и авиомедицинска евакуация” в Научноприложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина на ВМА;
  полковник д-р Христо Илиев – началник на Научноприложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина във ВМА;
  подполковник д-р Радослав Иванов – началник на Спешно диагностично отделение;
  подполковник д-р Цветко Цветков – началник на Спешно анестезиологично отделение в Спешен болничен травма център;
  подполковник д-р Пламен Титоренков, д.м. - главен асистент в Клиника по пневмология и фтизиатрия;
  майор д-р Петьо Делчев – началник на медицински пункт във военно формирование 22160 – Плевен в Медицинските пунктове към МБАЛ-Плевен на ВМА;
  лейтенант д-р Радина Андонова – лекар в Първа клиника по инфекциозни болести в МБАЛ-София на ВМА;
  старшина Теодора Коджабашева - фелдшер в медицински пункт във военно формирование 54890 – Казанлък в Медицинските пунктове към МБАЛ- Пловдив на ВМА.

  СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  професор Камен Канев, д.м.н. – ръководител на катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология” в МБАЛ - София на ВМА;
  доцент Константин Рамшев, д.м. – ръководител на „Катедра по кардиология и интензивна терапия” в МБАЛ - София на ВМА;
  полковник доцент Пламен Иванов, д.м. – началник на клиника „Ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология” в МБАЛ - София на ВМА;
  д-р Кремена Петкова, д.м. - главен асистент, висше училище в катедра „Урология и нефрология” на МБАЛ-София на ВМА;
  д-р Тихомир Горчев - лекар, началник на Отделение по ревматология -10 легла в МБАЛ-Плевен на ВМА.

  СЪС ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЛС:

  професор Юлиян Райнов, д.м. – ръководител на клиника „Хематология” в МБАЛ-София на ВМА;
  доцент Владимир Русимов, д.м. – ръководител на „Клиника по артроскопска травматология” в МБАЛ-София на ВМА;
  д-р Цонка Луканова - лекар началник на Първо отделение по чернодробно-панкреатична хирургия в „Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология” на МБАЛ-София във ВМА;
  Мария Илиева - Петрова – фармацевт-магистър, ръководител на Болнична аптека в МБАЛ-София на ВМА.

  НАГРАДИ ОТ БЧК:
  професор Ивона Даскалова, д.м.н. – ръководител на Катедра „Пневмология, фтизиатрия и ендокринология и болести на обмяната” в МБАЛ-София към ВМА;
  професор Георги Байчев, д.м. - професор, висше училище в Катедра „Хирургия” на МБАЛ-София към ВМА.

  СЪС ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВМА:

  ц. сл. д-р Владимир Пранджев - лекар, началник на Второ отделение в Клиника „Неврохирургия” в МБАЛ – София на ВМА;
  ц. сл. д-р Веселка Фендрина-Георгиева - лекар, началник на отделение „Нервни болести” - 14 легла в МБАЛ-Сливен на ВМА;
  ц. сл. д-р Любомир Ламбев - лекар в медицински пункт на военно формирование 36510 - Полски градец в Медицинските пунктове към МБАЛ-Сливен на ВМА;
  ц. сл. д-р Желязко Иванов - лекар в медицински пункт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна в Медицинските пунктове към МБАЛ-Варна на ВМА;
  ц. сл. Мария Белева - началник на сектор „Логистика” в МБАЛ-Пловдив на ВМА;
  ц. сл. Жана Татева – началник на сектор „Финанси” в МБАЛ-Сливен на ВМА;
  ц. сл. Галина Асенова - старши експерт в Медицинска регистратура на БПЛР-Банкя във ВМА;
  ц. сл. Светла Неделчева - старша медицинска сестра в Отделение за спешна медицинска помощ в МБАЛ-София на ВМА;
  ц. сл. Илияна Илиева-Пекова – медицинска сестра във Втори кабинет „Нервни болести” на Консултативно приемно отделение в МБАЛ-София на ВМА;
  ц. сл. Красимира Иванова - медицинска сестра, операционна и превързочна техника в Отделение по ортопедия и травматология - 5 легла в МБАЛ-Плевен на ВМА;
  ц. сл. Росен Зарчев - главен специалист в секция „Медицинска канцелария” на Консултативно приемно отделение в МБАЛ-София на ВМА.