ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  ВМА и БАН подписаха меморандум за сътрудничество

  16.07.2015

  Днес, 16.07.2015 г., Военномедицинска академия и Българска академия на науките подписаха меморандум  за  сътрудничество. Документът бе парафиран от началника на ВМА генерал-майор чл.-кор. проф. Николай Петров, дмн и от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров.

  На срещата от страна на ВМА присъстваха още тримата заместник-началници на болницата  - полк. проф. Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, полк. доц. д-р Румен Попов, д.м. и полк. доц. д-р Любомир Алексиев, д.м.. БАН беше представлявана и от заместник-председателите на Академията акад. Дамян Дамянов и чл.-кор. Николай Милошев, главния научен секретар проф. Евдокия Пашева и научните секретари в ресорните области, акад. Богдан Петрунов, чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, съветник на Председателя и Петя Първанова, ръководител Общоакадемична администрация.

  Меморандумът, който бе подписан в присъствието на  заместник-министъра на икономиката Даниела Везиева и заместник-министъра на образованието и науката Костадин Костадинов, се сключва за срок от три години и има за цел засилване на добрите си взаимоотношения в области от взаимен интерес, в рамките на своите възможности и компетентност.

  Съгласно меморандума двете страни ще си сътрудничат при изготвяне на експериментални разработки, становища и експертни оценки, включително оценки по проекти на нормативни актове, стратегии и други проекти от национално и международно значение, както и при разработване и изпълнение на научноизследователски и научно-приложни проекти.

  Съзнавайки  значението на съвместната дейност за успешното изпълнение на своите цели, мисии и задачи, ВМА и БАН се споразумяха за взаимопомощ  и при разработване на програми и проекти, както и при разработване и провеждане на образователни и квалификационни програми.