ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  ВМА и американска военна делегация обсъдиха възможности за съвместни проекти

  26.01.2019

  В периода  21.01. – 24.01.2019 г.

  американска военна делегация посети ВМА като част от планираните мероприятия по линия на двустранното военно сътрудничество със САЩ за 2019 г.

  Представители на Европейското камандване на ВВС на САЩ, Националната гвардия на Тенеси, Офиса за отбранително сътрудничество към Посолството на САЩ в Република България и ръководството на ВМА обсъдиха актуални въпроси и предизвикателства в областта на военната медицина.

  Основен акцент по време на дискусиите бе изграждането на високотехнологичен симулационен център за подготовка и обучение на военни медици.

  Реализирането на подобен проект е една от стратегическите цели на ВМА с оглед постигане на оперативна съвместимост и усъвършенстване на способностите за ефективно медицинско осигуряване при кризисни ситуации и военни операции.

  Началникът на ВМА бригаден генерал професор д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS, запозна американската делегацията с основните приоритети в дейността на ВМА. По време на визитата бяха разгледани потенциалните обекти за изграждане на симулационен тренировъчен център, като бригаден генерал Мутафчийски даде сериозна заявка за изграждането му:

  „Разполагаме с необходимия човешки ресурс, подготвени преподаватели – но ни трябва помощ да създадем необходимата организация за практическо реализиране на нашата визия.

  Натрупаният опит от участия в задгранични мисии и оказването на медицинска помощ при действително възникнали бедствени ситуации трябва да бъде предаден за постигане на натренираност в близки до реалните условия. В процеса на подготовка на военните медици (вкл. и бойните санитари) е необходимо да достигнем международно признати стандарти.”

  В рамките на визитата делегацията посети и Центъра по трансфузионна хематология на ВМА, като бе засегната темата за повишаване на възможностите за съхранение на кръвни продукти за по-продължителен период.

  В заключителната част на работното посещение бяха

  планирани конкретни бъдещи действия, като двете страни се обединиха в становището, че проведените срещи са пример за ползотворно сътрудничество.