ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  XX-и конгрес на Балканския военномедицински комитет

  20.07.2015

  От 08.06.2015 г. до 11.06.2015 г. в гр. Солун, Гърция, се проведе ХХ-ият конгрес на Балканския Военномедицински Комитет (БВМК).

  Конгресът се проведе под патронажа на началника на генералния щаб на Гърция, като основен организатор беше гръцкият национален борд на БВМК.

  Ръководител на българската делегация от 33 участници – военнослужещи и цивилни служители от състава на Военномедицинска академия, беше заместник-началникът на ВМА по учебно-научната дейност полк. доц. Румен Попов, дм. Президент на българския национален борд на БВМК е полк. проф. Венцислав Мутафчийски, дмн, заместник-началник на ВМА по лечебно-диагностичната дейност, а  генерален секретар - подп. д-р Калин Кънев, началник на полева подвижна болнична база – ВМОБР – ВМА.

  Основна цел на Конгреса беше да се заздравят връзките между медицинските служби на страните-членки чрез създаване и укрепване на отношения на приятелство и сътрудничество, както и повишаване на научната и професионална квалификация на участниците. В работата на Конгреса взеха участие общо 194 представители на военномедицинските служби на страните-членки на БВМК – Албания (14), България (33), Гърция (64), Румъния (20), Сърбия (22) и Турция (35), както и 6 наблюдатели от 30-та медицинска бригада от въоръжените сили на САЩ в Европа.

  По време на Конгреса бяха изнесени общо 348 доклада – от тях 176 постерни научни доклада. Българското участие беше от 60 доклада от тях 28 постерно представени научни доклада. Някои от основните теми на конгреса бяха: бойна травма; професионални заболявания свързани с военната професия; мозъчни травми; заплахи за здравето по време на мисии и превантивни мерки; съвременни научни и технологични аспекти на ядрената, биологичната и химичната защита и оказване на помощ на пострадалите, както и други въпроси от военномедицински характер. Теми на основните пленарни доклади бяха: „Причини за вторична хипертония при младата възрастова група от въоръжените сили“ и „Основни зоонози – заплаха за общественото здраве“.

  За най-добър научен доклад от българска страна беше определен доклад със заглавие „Лечение на тежък дифузен перитонит с отворен корем и VAC“ с автори полк. проф. Венцислав Мутафчийски, дмн и сътр., а наградата за най-добър постер на Конгреса беше присъдена на българския постер със заглавие „Оценка на новосинтезиран биспиридинов диалдоксим като холинестеразен реактиватор при поразени със зоман плъхове“ с автори полк. проф. Иван Съмналиев, дмн и сътрудници.

  На 10.06.2015 г., в рамките на Конгреса, се проведе годишната среща на началниците на медицинските служби и академии на балканските страни, в която от българска страна участваха полк. доц. Румен Попов, дм и българският национален борд на БВМК. Основна тема на срещата беше „Профилактични медицински прегледи на военнослужещите”. По време на срещата бяха представени актуални въпроси от сферата на защитата от ядрено, химично и биологично оръжие, както и съвременни средства за защита на компанията Emergent BioSolutions от САЩ.
  БВМК е създаден на 21 септември 1995 г. с подписването на Меморандум за разбирателство между България, Гърция, Румъния и Турция, като през 2008 г. към Комитета се присъединява Сърбия, а през 2011 г. и Албания.

  Основна цел на Комитета е да осигури рамка за творческо взаимно сътрудничество в областта на военната медицина чрез споделяне на медицински познания и опит, както и да допринася за по-нататъшното укрепване на приятелските отношения между военномедицинските служби на страните-членки. Една от основните дейности на БВМК е организирането и провеждането на научни конгреси, които се провеждат ежегодна в една от страните-членки. Следващият конгрес на БВМК ще се проведе през 2016 г. в Букурещ, Румъния. Комитетът издава онлайн списание Balkan Military Medical Review www.bmmc-bmmr.org, което приема статии за публикуване на адрес http://my.ejmanager.com/bmmr/.