Warning: Missing argument 4 for LoadGallery(), called in /home/vma/public_html/include/frontend/mod-news.php on line 31 and defined in /home/vma/public_html/include/frontend/mod-gallery.php on line 6
Военномедицинска академия - Новини
ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Клиниката по неврохирургия на ВМА с най-съвеременната невронавигационна система

  04.11.2019

  Клиниката по неврохирургия на Военномедицинска академия (ВМА) вече разполага с най-съвеременната невронавигационна система Brainlab за краниална и спинална хирургия, която създава възможност за изключителна прецизност при планиране на оперативните достъпи и допустим радикализъм при провеждане на оперативните интервенции с най-нисък риск от усложнения.

  Апаратурата е една от най-съвременните в страната, създаваща комфорт и сигурност за хирурга и пациента при провеждането на съвременни неврохирургични интервенции в областта на главния мозък и гръбначния стълб.

  Сред другите предимства, които изтъкват специалистите е силно редуцираното време за лъчево натоварване при спиналните операции, както на медицинския екип, така и за пациента. Освен това, независимо от позиционирането на пациента на операционната маса, регистрацията му е лесна и достатъчно бърза, което намалява реалното оперативно време.

  Апаратурата  позволява безжична връзка с болничната система за споделяне на образни изследвания за максимално бързо и ефикасно предоперативно планиране. Съществува идеална възможност за фузия на различни модалности от невроизобразителни изследвания (КТ, МРТ и 3D ангиография), което е изключително важно за интервенции в областта на фукнционално-активни и рискови зони на мозъка.

  Съществува и непрекъсната обратна връзка, показваща позицията на инструмента в реално време, което е изключително важно при извършването на биопсични хирургични процедури и контрол при използване на допълнителна апаратура като невроендоскоп.