ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Хирурзи от ВМА с уникална монография „Негативно налягане в хирургичната практика”

  18.12.2019

  Литературният пазар у нас се обогати с нов, уникален научен труд „Негативно налягане в хирургичната практика”.

  Монографията е създадена от мултидисциплинарен екип от ВМА, начело с генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, на базата на уникален собствен опит и има амбицията да се превърне в първото практическо ръководство за приложението на негативното налягане в съвременната хирургична практика.

  В 9 самостоятелни глави са представени историческото развитие на лечението на раните, съвременна концепция и механизъм на действие, различните техники с негативно налягане, както и особеностите при различните показания - във военната и травма хирургия, при отворен корем, хирургични усложнения, септичната и пластичната хирургия. Техниките с негативно налягане са онагледени с 290 фигури.

  Монографията е полезно ръководство за широк кръг специалисти - студенти и специализанти, гръдни, коремни и пластични хирурзи и не на последно място -  военни и травма хирурзи.